Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.200, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 september 2010

Overleg over vakleerkrachten is weer mogelijk

NOORDWIJK – De schoolbesturen lijken nu toch bereid te zijn om weer met wethouder Vroom om tafel te gaan zitten. Gernand Ekkelenkamp, vz collegebestuur PCPO Duin- en Bollenstreek, laat weten dat hij op de hoogte is van de alternatieven die Vroom namens het college voorstelt. ‘We zien niets in de suggestie voor het reserveren van 100.000 euro per jaar voor de aanpassing van schoolgebouwen. Ik wil nadenken over de idee van de combinatiefunctionarissen. Ons standpunt blijft dat we een substantieel onderdeel van het bewegingsonderwijs in stand willen houden.’

Hij vervolgt: ‘De gemeente hoeft het bewegingsonderwijs niet stop te zetten. Het is een keuze, maar Vroom wil de bekostiging van het bewegingsonderwijs schrappen. Er zijn andere alternatieven/ Kijk naar het totaal van de subsidies; de anti-pestlessen, de WNF-lessen, maar ook de middelen van schoolbegeleiding. Maak gebruik van de kaasschaafmethode; haal van veel onderdelen wat af zodat een mooi totaalpakket overblijft. Het lijkt mij best mogelijk om daar samen met de wethouder uit te komen. Daar gaan we minder dan vier maanden tijd voor nodig hebben.’

Leo Kruithof, directeur basisschool Wakersduin, vertelt: ‘Mijn persoonlijke mening is het een heel slecht voorstel om een ton te storten voor de schoolgebouwen. De gemeente heeft namelijk al de verplichting om goede schoolgebouwen te bouwen. Ook de tweede optie van de combinatiefunctionarissen vind ik slecht: er blijft van de huidige drie ton maar 100.000 euro over, plus wat rijkssubsidie. Maar wie garandeert dat die rijkssubsidie in stand blijft?’ Er valt wat Kruithof betreft echter te praten over de 160.000 euro subsidie aan onderwijskundig beleid dat de scholen van de gemeente ontvangen. ‘Daar is over te praten om te kijken wat over te hevelen is. Per leerling krijgen we 13 euro voor muziekonderwijs. Ik zou best bereid zijn om dat totaalbedrag richting het vakonderwijs over te hevelen. Gymnastiek staat bovenaan ons besluitenlijstje.’


Fred van der Woerd, schooldirecteur De Witte School: ‘We gaan zeker in overleg met de gemeente, al was het maar om te horen waar het bij de regeling met de combinatiefunctionarissen precies om gaat. Alles wat inhoudt dat geen vakleerkracht gym niet meer op school aanwezig kan zijn, vinden wij een slechte maatregel. In 2004 is een overeenkomst gesloten met de gemeente over de vakleerkrachten, maar er is nooit een intentie geweest om de subsidie voor die vakleerkrachten te stoppen. Formeel heeft de gemeente het recht om het op te zeggen. Maar het was niet de intentie van de gemeente dat die regeling op zou houden. We gingen ervan uit dat we in 2010 een vergelijkbare regeling voor de vakleerkrachten op zouden stellen.’
Was dat niet wat naief? ‘Iedereen kan nagaan dat er een bepaald risico zit in een bepaalde einddatum. Van de initiatiefnemers op dat moment is er op die manier niet over nagedacht dat het echt op zou houden. We zijn er altijd vanuit gegaan dat de gemeente de vakleerkrachten belangrijk genoeg zou vinden om het te continueren.’ We gaan met Vroom in gesprek en we willen de regeling graag houden zoals die is. Er is echter geen geld bij de schoolbesturen om de vakleerkrachten in dienst te houden. Dan kan het zijn dat ze ontslagen worden of dat ze over de hele schoolregio verspreid worden. Hierdoor zal het aantal gymlessen op de Noordwijkse scholen verminderen. We hopen de wethouder echter te kunnen overtuigen en anders stappen we naar de gemeenteraad.’