Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

Besluit over Duinpolderweg valt volgende maand

HILLEGOM – Waar het gaat om de besluitvorming over de Duinpolderweg heeft de gemeenteraad helemaal niets meer in de melk te brokkelen. Of de Duinpolderweg er komt en hoe dit stuk asfalt wordt aangelegd, wordt bepaald door Provinciale Staten. Wel mogen de raadsleden tijdens een bijeenkomst in april nog hun bezwaren en standpunten duidelijk maken. Maar of dat nog enige zin heeft, valt ernstig te betwijfelen.


Wethouder De Jong informeerde de commissieleden op donderdag 18 februari over de gang van zaken met betrekking tot de Duinpolderweg. 'Op dit moment lopen onderzoeken in het kader van de tussenstap over de vraag of er voldoende nut en noodzaak is om verder te gaan met het project Duinpolderweg.' Er worden plannen opgesteld waarover Gedeputeerde Staten half maart een besluit gaat nemen. Maar wat dat besluit zal zijn en op basis van welke gegevens dat is gebeurd, wordt pas na 15 maart openbaar. Een maand later kunnen de raadsleden nog inspreken bij de vergadering van Provinciale Staten.