Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 februari 2016

Veertien voorwaarden voor duurzaamheidsideeën

JOEP DERKSEN

Nieuwkoop > De gemeente stelt 40.000 euro beschikbaar voor duurzaamheidsinitiatieven uit de samenleving. Maar ook andere ideeën voor verbeteringsproject in Nieuwkoop kunnen financieel beloond worden. Zolang voldaan wordt aan een lijst met 14 criteria en de inwoners het project zelf opstellen. De gemeenteraad besprak donderdag 18 februari het raadsvoorstel 'Criteria voor toekennen van budget voor initiatieven uit de samenleving'.

Wethouder Annette Pietersen liet er geen misverstand over bestaan. 'Deze middelen worden ingezet om duurzame zaken tot stand te brengen. Niet alleen op gebied van energie en milieu, maar ook dingen die langere tijd hun waarde behouden. Het is geen feesten- en partijenbudget en dus niet bedoeld voor barbecues. Het geld is er voor om een start te maken met een initiatief, waarna het project blijvend gedragen kan worden.'

Pietersen reageerde op kritiek van de VVD dat er teveel voorwaarden gesteld worden om in aanmerking te komen voor een gemeentelijke subsidie. ' Het is goed om er een drempel in te leggen en van de mensen te vragen er over na te denken wat het betekent voor de langere termijn. Ik denk dat een heleboel mensen behoorlijk creatief zijn om de vragen te kunnen beantwoorden. Als mensen het niet snappen, kunnen ze de gemeente bellen. En als ze daar niet op komen, weet ik niet of dat de mensen zijn die de beste voorstellen doen.'


Dit leidde tot kritiek van raadslid Kees Hagenaars (MPN/PN): Je moet in dit soort zaken juist geen ontmoedigingsbeleid doen. Inwoners zijn enthousiast en hebben een goed idee. Maar als ik (die ambtelijke taal, JD) lees, zou ik direct stoppen met mijn idee. Het gaat hier bij particulieren maximaal om een subsidiebedrag van 2.500 euro. Je loopt het risico dat mensen zeggen; dan maar niet omdat ik niet weet hoe ik dat moet doen.' Maar inwoners die extra begeleiding nodig hebben hoeven niet te wanhopen, want raadslid Jacobs (D66) bood spontaan aan: 'Als mensen problemen hebben, dan help ik ze met het invullen van het formulier.' Burgemeester Buijserd nam deze uitgestoken hand direct aan en riep de inwoners op: 'U kunt altijd mevrouw Jacobs bellen!'