Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

College gaat voor retentiebassin

Om wateroverlast in Van der Veldstraat tegen te gaan

JOEP DERKSEN

LISSE – Het college van burgemeester en wethouders stelt voor om een retentiebassin aan te leggen onder het Meer en Houtplein. Deze bak moet er voor zorgen, dat de wateroverlast in de Van der Veldstraat zoveel mogelijk tot de verleden tijd behoort. Als de gemeenteraad haar akkoord geeft, kan het retentiebassin op z'n vroegst pas in 2017 aangelegd worden. De kosten hiervoor bedragen een slordige 1,2 miljoen euro.

Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) gaf dinsdag 15 maart toe: 'Dat is een heel forse investering, maar het past binnen (het budget van, JD) het Gemeentelijk Rioleringsplan.' Het college vraagt ook toestemming aan de gemeenteraad om een onderzoek op te starten naar de mogelijkheid om de hele Van der Veldstraat te herontwikkelen. Maar gevraagd naar de maand of het jaar wanneer dat onderzoek moet zijn afgerond, laat de wethouder hier niets over los. Hij wil er geen tijdstip aan verbinden.


Over het retentiebassin van 220 kuub stelt Nieuwenhuis: 'Aanvankelijk waren we een bak van 60 kuub van plan. Maar meer is nodig, wijst onderzoek uit. De bak is dus vier keer zo groot als we oorspronkelijke van plan waren. Ook breiden we het drainagesysteem uit om het grondwater beter te reguleren.' Als de raad in april akkoord gaat met het collegevoorstel, worden bedrijven gevraagd om een bieding te doen bij een openbare aanbesteding. Het college hoopt, dat de werkzaamheden voor het retentiebassin 'direct na de winter van 2017' gestart kunnen worden. Gedurende vijf maanden zal een groot deel van het Meer en Houtplein dan op de schop gaan. Niet het hele plein hoeft open, maar maximaal de helft van het aantal parkeerplaatsen zal bereikbaar zijn. De wethouder: 'Met een beetje passen en meten is aan de markt een mouw aan te passen.' Gehoopt wordt, dat al het werk af is vóór de zomer van 2017, aldus Nieuwenhuis: 'Want de zware buien vallen juist vaak in de zomer.' Hij erkent: 'Met zo'n retentiebassin is niet het probleem van de wateroverlast opgelost, maar worden de kansen op overlast fors verkleind.'