Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

08 maart 2016

Kerkgenootschappen driftig op zoek naar opslagruimte

JOEP DERKSEN

LISSE – De vier kerkgenootschappen delen een gemeenschappelijk probleem; er is grote behoefte aan een opslagruimte voor de drie of vier grote rommelmarkten die ieder jaar plaats vinden. De afgelopen zes jaren werden drie markten gehouden in de voormalige 'Onderwater-hallen' aan de Achterweg-Zuid. Maar ieder jaar kan dit voorbij zijn, vanwege de mogelijkheid dat de hallen een andere bestemming krijgen.

Vorige week trok Pieter Balkenende namens de vier rommelmarktcommissies aan de bel: 'We hebben als het gaat om de opslag een probleem op de korte termijn. Daarnaast ligt echter ook nadrukkelijk de vraag op tafel waar we de rommelmarkt moeten houden als de Onderwater-hallen niet meer beschikbaar zijn’. Hij vervolgt: 'We hebben onze ogen en oren open. Daarnaast doen we een dringend beroep op inwoners en bedrijven van Lisse om met ons mee te denken. Met een geschikte opslagruimte zouden we op de korte termijn al enorm geholpen zijn.'


Ook de gemeente heeft geen passende oplossing. De SGP/ChristenUnie wethouder Evert Jan Nieuwenhuis kan geen opslagplaats uit een hoge hoed toveren. Maar hij deed wel de toezegging aan de rommelmarktenorganisaties dat zij geen geld meer hoeven te betalen voor de gescheiden afvoer van restgoederen via Meerlanden. De situatie wordt steeds nijpender, daarom is een zogeheten 'samenwerkingscommissie' opgesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van de rommelmarkten van de Hervormde gemeente, de Samenwerkingsgemeente, de Rooms Katholieke kerk en de Gereformeerde Gemeente. Zij gaan hun best doen om een oplossing te vinden voor de vragen rondom huisvesting en opslag van goederen. Wie overigens een rommelmarkt wil bezoeken, kan dat dit jaar nog doen in de Onderwater-hallen op de zaterdagen 12 maart, 9 april en 4 juni.