Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 maart 2016

Klapperende oren bij informatieavond MareGroep


'Ik zie de logica niet in van dit plan'

JOEP DERKSEN

STREEK – Het lot van de MareGroep hangt aan een zijden draadje. Als de gemeenteraden van de bollendorpen instemmen met het huidige voorstel voor het opzetten van een SW-bedrijf, betekent dit het einde van de MareGroep. Deze organisatie belandt dan namelijk in een 'sterfhuisconstructie', omdat de meest belangrijke activiteiten daar worden weggehaald en bij het SW-bedrijf worden ondergebracht. Donderdag 25 februari werden de raadsleden overstelpt met informatie en ze werden hierdoor duidelijk verrast.

De informatieavond was georganiseerd door de ondernemingsraad van de MareGroep. Voorzitter Coby Passchier maakte duidelijk waarom het nodig was om de raadsleden apart te informeren. 'Bij de MareGroep werkt een grote en kwetsbare groep mensen. Het nieuwe bedrijfsplan is niet goed; de MareGroep is méér dan een SW-bedrijf. Een groot deel van de reïntegratie voor de Kust-, Duin- en Bollenstreek werd hier al uitgevoerd. We zorgen voor een goede reïntegratie en uitstroom. Het is onbegrijpelijk dat dit wordt afgebroken en in het Servicepunt Werk met veel kosten opnieuw wordt opgebouwd. We zijn voor het Servicepunt Werk, dat ene loket voor de doelgroep en voor de werkgevers, maar we willen het wel op de juiste manier doen. We willen met minder geld meer mensen aan het werk hebben. Met dit plan worden minder mensen met meer geld aan het werk geholpen.'

Hierna werd het bedrijfsplan stevig gefileerd door Mariska Bronkhorst van de MareGroep Ondernemingsraad en Robert Capel, organisatieadviseur van CapelAdvies. Bronkhorst stelde, dat er onnodig kosten worden gemaakt voor zaken als het oprichten van een burgerservicepunt. Maar volgens de plannen komen er in het SW-bedrijf acht functionarissen te werken: 'En dat is volstrekt onvoldoende voor de begeleiding van 2.100 mensen.' De kosten voor het oprichten van de nieuwe organisatie zijn 600.000 euro, en dat terwijl alle activiteiten al door de MareGroep worden uitgevoerd. Bronkhorst: 'Dit geld gaat af van het participatiebudget, waardoor voor het begeleidingsbudget voor de cliënten nog maar 200 euro per persoon over blijft. Dat is veel en veel te mager. We krijgen geen instroom meer van mensen die beschut mogen werken. Dan moeten we afdelingen sluiten en werkgevers trekken hun opdrachten in, omdat we niet kunnen garanderen dat opdrachten worden uitgevoerd.'

Capel vatte het samen: 'Het bedrijfsplan, dat er nu ligt is echt niet goed. Er zijn nog zestig zaken die uitgewerkt moeten worden over missie, waarden, doelstellingen en budgetten. Het takenpakket van het Servicepunt Werk (SPW) is niet helder afgebakend. De personele bezetting voor het SPW is een onbegrijpelijk kleine bezetting in relatie tot een grote doelgroep. Het budget voor SPW is niet toereikend en voor nieuwe doelgroepen is geen budget vrij gemaakt. De keuze voor twee separate entiteiten in één gemeenschappelijke regeling is onbegrijpelijk. De overlap tussen SPW en MG in doelgroepen en werkgevers is groot. Een efficiencyslag kan niet worden gerealiseerd. Als je twee entiteiten krijgt, moet je van alles ook bij die andere entiteit organiseren. Binnen de MareGroep is dat allemaal al geregeld. Bijzonder dat vanuit extern en ambtelijk advies is gezegd, dat het veel logischer is om het allemaal vanuit de MareGroep te organiseren. Toch is de wens om vanuit twee entiteiten te gaan creëren. Er lijkt een soort vaste koers ingezet, waar het op uit moet komen, maar ik zie er de logica niet van in.'


Veel raadsleden zaten met hun oren te klapperen en Noordwijkerhout-gemeenteraadslid Jos Beugelsdijk verwoorde de gevoelens van de meeste aanwezigen: 'Dit is een bijzondere bijeenkomst. Capel maakt brandhout van het bedrijfsplan. Wie heeft dat bedrijfsplan geschreven en wie is er voor verantwoordelijk? De raad heeft haar werk verlegd naar de wethouders en bestuurders. Hier is echt wel een vervolg op nodig.' In maart bespreken de verschillende gemeenteraden het plan om het SPW op te richten.