Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Veel onduidelijkheid over datalek

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Inmiddels hebben al 182 inwoners gebeld met vragen over het datalek van de gemeente. Dat heeft onder meer geleid tot twee officiële klachten en negen voorlopige aansprakelijkheidsstellingen. Deze mededeling deed wethouder Marien den Boer (CDA) vorige week tijdens een plotseling ingelaste raadsvergadering.

Fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen (Lokaal) wilde weten, wie er uiteindelijk voor de kosten opdraait van de aansprakelijkheidsstellingen en de inzet van het gemeentepersoneel. Ook wees hij er op, dat de gemeente mogelijk een boete opgelegd krijgt door de Autoriteit Persoonsgegevens. Ook fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) schrok van de hoogte van het aantal inwoners dat de gemeente had gebeld: 'Ik vind 182 reacties buitengewoon veel. Dit datalek heeft een grote impact bij inwoners en toont aan hoeveel zorg men over deze zaak heeft.' Hij liet weten, dat de gemeenteraad van Rotterdam, waar een vergelijkbaar datalek heeft plaatsgevonden, al een besluit is genomen dat de gemeente de aansprakelijkheid op zich neemt. 'Het is zaak om hier nu al intern maatregelen te treffen en voorzieningen te overwegen voor het geval dat (we aansprakelijk worden gesteld, JD).'


Maar Eibertjan van Blitterswijk (CDA) vond het aantal bellers wel meevallen. '2,8% van de getroffenen heeft gebeld'. Fractievoorzitter Vincent Janssen (VVD) vond het 'te vroeg en voorbarig' om nu al te besluiten dat de gemeente Oegstgeest de aansprakelijkheid op zich moet nemen. Zijn collega Boris Kocken (D66) wilde wachten met een oordeel geven tot alle feiten boven tafel komen. Maar dat kan nog wel een tijd duren, zo blijkt uit de woorden van Den Boer. In eerste instantie liet hij weten, dat hij de raadsleden al op donderdag 17 maart zou informeren. Maar later gaf hij toe, dat die informatie niet volledig zal zijn. 'We geven u de informatie die we beschikbaar hebben. Sommige zaken hebben eenmaal meer tijd nodig. Alle informatie zal niet aanstaande donderdag klaar zijn.' Als er later meer informatie wél duidelijk is, dan zal de wethouder de raadsleden hier te zijner tijd over informeren.