Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

05 juli 2016

Asielzoekerscentrum is welkom

LISSE – De gemeenteraad heeft ingestemd met de komst van een asielzoekerscentrum (azc) in het pand 'Swets & Zeitlinger'. Hiermee lijkt niets de komst van 300 asielzoekers in de weg te staan. Deze mensen worden maximaal vijf jaar lang ondergebracht in het pand, dat anders wellicht jarenlang leeg had gestaan. Veertien raadsleden stemden voor de verwelkoming van het azc; alleen de leden van de VVD en twee van de fractieleden van Nieuw Lisse stemden tegen.

Woensdag 29 juni zat de raadszaal mutjevol met bezoekers. Zij hadden zich van tevoren moeten aanmelden om naar binnen te mogen. Wie dat niet had gedaan, werd onverbiddelijk buiten de deur gehouden en kon desgewenst de vergadering volgen in Floralis. Een klein groepje mensen toonde een vorm van protest door een spandoek uit te rollen, maar voor de rest viel er geen onvertogen woord. Negentien insprekers lieten weten, wat ze van de komst van het azc vonden. Opvallend daarbij was het relatief hoge aantal insprekers met een christelijke achtergrond, die vóór de komst van het azc pleitten.

De argumenten van de insprekers beïnvloedden de mening van de gemeenteraadsleden overigens niet. Al voorafgaand aan de raadsvergadering lagen een tiental amendementen en drie moties klaar, waaruit bleek dat een raadsmeerderheid voorstander is van de komst van het azc. Het debat in de raad ging dan ook niet meer over de vraag óf er een azc moest komen, maar meer over de randvoorwaarden die er aan het Centraal orgaan voor Opvang Asielzoekers (COA) moeten worden gesteld.

Zo wil de raad een extra wijkagent, moet er gezorgd worden voor een 'zinvolle dagbesteding' voor de azc-bewoners en moeten de asielzoekerskinderen in eerste instantie basisonderwijs krijgen op het AZC of via internationale schakelklassen. Zij mogen pas deelnemen aan het reguliere onderwijs, als ze de Nederlandse taal, zeden en gewoonten voldoende machtig zijn. Ook moet de COA 'zoveel mogelijk' gebruik maken van lokale leveranciers en professionals, en moeten de vluchtelingen bestaan uit 'een gemeleerde en evenwichtig samengestelde groep'.

En omdat het bestemmingsplan wordt aangepast, mogen de vluchtelingen wonen op dit stuk industrieterrein. De raad wil wel, dat er verkeersaanpassingen komen; zo moeten er in de buurt vrijliggende fietspaden en een voetpad worden aangelegd en de straatverlichting moet worden verbeterd. Met de komst van een azc in het pand van Swets & Zeitlinger krijgt pandeigenaar Van Erk dus gegarandeerd vijf jaar lang huurinkomsten. Maar de raad wil wel, dat hier wat tegenover staat: het college wordt opgeroepen om 'een maatschappelijke tegenprestatie van de verhuurder te bewerkstelligen en deze ten goede te laten komen voor de inwoners van Lisse'. Alle moties en amendementen werden tijdens een stemming aangenomen.


Joep Derksen