Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

05 juli 2016

Twijfel over financiering huisvestingslasten

KAAG EN BRAASSEM – De politieke partijen hebben nog geen beslissing kunnen nemen over de vraag op welke manier de huisvestingslasten van de SWA (Sociale Werkplaats Alphen) betaald moeten worden. Het college van burgemeester en wethouders adviseert om ruim 1 miljoen euro te betalen, om zo de veel te hoge kosten van het SWA-gebouw te kunnen betalen. De gemeenten Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn gingen vorige maand al akkoord met een vergelijkbare regeling. Maar de raadsleden van Kaag en Braassem blijven huiverig, zo bleek maandag 4 juli.

Wethouder Henk Hoek (CDA) had meerdere spraakwatervallen nodig om de politici te overtuigen van de noodzaak om 1.055.800 euro uit te geven om de tekorten van de SWA voor een stukje op te kunnen vangen. Maar hoe langer hij sprak, hoe waziger de blikken bij meerdere raadsleden werden. Niet alleen een ambtenaar kwam naast de wethouder zitten om hem te souffleren, zelfs burgemeester Marina van der Velde kwam Hoek te hulp.

De politici bleven vragen houden. Zo houdt de gemeente op papier geld over op niet alleen de begroting, maar ook volgens de onlangs verschenen meicirculaire van de rijksoverheid. Dus waarom kan dat geld niet gebruikt worden om de SWA-tekorten aan te vullen? Hoek liet weten, dat 'geld op papier' niet hetzelfde is, als dat je dat geld ook daadwerkelijk hebt. Hij maakte een vergelijking met huizenbezitters, die hun vermogen vaak in de stenen van het huis hebben, maar niet op de bank hebben staan.

Toch bleven de politici vragen stellen, of het voorstel van het college wel het meest voordelig is voor de gemeente zelf. Op verzoek van D66 besloten de raadsleden om dit onderwerp pas in september verder te bespreken.


Joep Derksen