Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 december 2016

College voor rechter gesleept

OEGSTGEEST > Buitenstaanders vragen zich af; hoe lang duurt het nog voordat het gemeentebestuur beseft, dat geheimzinnigheid alleen maar leidt tot groter problemen? Inmiddels is de gemeente voor de rechtbank gesleept door inwoner Frank Dankers. Hij diende vorig jaar een Wob-verzoek in om meer te weten te komen over de plannen voor de brug richting Poelgeest en om de geheimhouding op het juridisch advies van het bureau Pels Rijcken op te heffen. Het college wees dit af, maar werd hiervoor op de vingers getikt door de commissie voor bezwaar en beroep. Toch blijven burgemeester en wethouders volharden in hun weigering en hierbij worden ze gesteund door de gemeenteraad. Afgelopen week vond de rechtszaak plaats, die Dankers aanspande.

De hele kwestie is inmiddels 'De Zaak Dankers' gaan heten en het begint inmiddels te lijken op een sneeuwbal die van een berghelling rolt, almaar sneller en steeds groter wordende. Het college heeft begin 2015 het wob-verzoek van Dankers afgewezen. Maar dit besluit werd niet 'bekrachtigd' door de gemeenteraad in de eerst daaropvolgende vergadering van 26 maart 2015. En daarmee verviel de geheimhouding, zo oordeelde de commissie voor de bezwaarschriften. De wet verbiedt dit namelijk, om te voorkomen dat op deze manier een bekrachtiging tot het oneindige uitgesteld kan worden.

Om deze fout goed te maken, zorgde de gemeenteraad pas later voor de benodigde bekrachtiging. Maar dat kan dus niet meer, zo oordeelt Dankers. Gesteund door de uitspraak van de commissie bezwaarschriften is hij naar de Rechtbank gestapt. De rechter moet nu een oordeel geven of de geheimhouding opgeheven moet worden op het juridische advies van Pels Rijcken. De rechtbank doet binnen enkele weken uitspraak.


Joep Derksen