Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

14 februari 2017

Sportnota 'vol mooipraterij'

OEGSTGEEST > De gemeenteraad keurde de Sportnota 'Samen in beweging' vorige week af. Er staan allemaal mooie volzinnen in, maar het is volstrekt onduidelijk hoe de plannen betaald moeten worden. En tot die 'financiële paragraaf' er is, willen de raadsleden niet praten over deze nota. Ook wordt wethouder Marien den Boer (CDA) opgeroepen om opnieuw in overleg te gaan met de Oegstgeester Sportfederatie (OSF), zodat beide partijen gezamenlijk kunnen komen tot een goede nota.

In de nota wordt duidelijk, dat de gemeente steeds meer af wil van financiële verantwoordelijkheden voor de sport. Sportverenigingen moeten een 'kostendekkende' huur betalen en kunnen hier alleen gedeeltelijk onderuit komen, als ze 'maatschappelijke tegenprestaties' leveren. Wat dat dan precies is, daar is de nota niet duidelijk over. Maar één ding is wel duidelijk, zo staat te lezen in de nota: ,,Wanneer verenigingen niet bereid zijn tot het maken van afspraken over maatschappelijke activiteiten of indien ze de gemaakte afspraken niet nakomen, wordt overgegaan tot het hanteren van kostendekkende tarieven. In 4 jaar tijd wordt de huur verhoogd naar 100% van de kosten.''

Ook moeten de sportverenigingen veel meer zelf zorgen voor het onderhoud van de accommodaties. Binnen tien jaar moeten zij dat geheel zelfstandig doen. Komt een vereniging in financiële moeilijkheden, dan moet eerst maar aangeklopt worden bij de OSF en als dat geen resultaat oplevert, wil het gemeentebestuur 'in de regio' kijken voor oplossingen. Een fusie of overname van de betreffende sportvereniging lijkt dan onvermijdelijk.

Mensen die het geld niet hebben om te sporten, kunnen wat het gemeentebestuur aankloppen en de hand omhoog houden bij de Rotary Club. Fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) sprak hier schande van. ,,Dat lijkt me zo schaamtevol. We hebben ons sociale stelsel zo ingericht, dat we zoiets niet meer hoeven meemaken, maar in Oegstgeest komt het terug.''

De sportvelden moeten van het gemeentebestuur voor iedereen opengesteld worden, als er geen verenigingen op aan het trainen of spelen zijn. Bij nieuwe sportvelden kiest de gemeente voor kunstgras in plaats van gewoon gras. De bespelingscapaciteit is namelijk hoger en ook kan het vaker 'multifunctioneel' gebruikt worden.

Tijdens de besprekingen in de commissievergadering maakte de politiek gehakt van de nota. Vooral omdat er helemaal niets bekend was over hoeveel geld het gemeentebestuur wil uitgeven aan en bezuinigen op de sport. ,,Dit is bijna een onthoofde sportnota'', mopperde Van Tongeren. ,,Het is allemaal mooipraterij, maar draait slechts op één ding uit; bezuinigingen. Zijn collega Rosdorff (HVO) stelde ook, dat de nota 'niet rijp voor behandeling' was. Raadslid Mrozeck (Lokaal) riep de wethouder op om voor de derde keer te proberen om samen met de OSF tot een breed gedragen sportnota te komen. Ook raadslid Bus (D66) was teleurgesteld. ,,We hebben vorig jaar gevraagd om dit samen met de sportverenigingen uit te werken. Maar we zijn niets verder gekomen.''


Joep Derksen