Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

Column

Meepraten aan de voorkant over politieke beslissingen. Het leek zo'n aardig idee van de gemeenteraadsleden, toen ze in 2014 begonnen aan hun werk. De gedachte er achter is ook heel schattig: ,,Als we iedereen de gelegenheid geven om mee te praten over een onderwerp, kunnen argumenten weerlegd worden of plannen aangepast. Uiteindelijk ben je dan veel minder tijd kwijt, omdat er ook veel minder bezwaren zullen zijn.'' Tot zover de theorie.

Maandagavond 13 maart kwamen de raadsleden bij elkaar om te praten over twee onderwerpen: het DIN (Doel Inspanningen Netwerk) en de extra sociale woningbouw. Om met het DIN te beginnen; dat is natuurlijk gortdroge stof, waar geen zinnig inwoner zich voor interesseert. Maar als journalist – en bewaker van de lokale democratie – zag ik het als mijn taak om verslag te kunnen leggen van wat de raadsleden vinden van de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 'Ruimte en Leefomgeving', 'Sociaal Domein' en 'Bestuur, Regio en Middelen'.

Deze avond werden raadsleden en inwonerraadsleden uitgebreid geïnformeerd over die onderwerpen; de bijeenkomst is een voorbode van toekomstige plannen voor deze gemeente. En het gaat nogal ergens over; welke wijzigingen wil de politiek doorvoeren in de openbare ruimte? Wat gaat er veranderen op het gebied van uitkeringen, werk en inkomen? En hoeveel geld moet de gemeente besparen of aan extra belastingen heffen om vanaf 2021 de gemiste precario-inkomsten op kabels en leidingen op te vangen? Om over de invoering van de Omgevingswet al helemaal te zwijgen. Zoals gezegd, waarde columnlezer; gortdroge stof, maar wel noodzakelijk om verslag van te doen, zodat u weet waar de door u gekozen politici mee bezig zijn.

Dus liep ik mee met de raadsleden om te luisteren naar wat er verteld werd. Halverwege werd ik tegengehouden; de politici willen in beslotenheid praten. Alleen als ik lid zou worden van de ene of andere politieke partij, zou ik naar binnen mogen, zo werd gegrapt. Maar dit zou ten koste van mijn journalistieke onafhankelijkheid gaan, dus dat was geen optie.

Wat betreft de beeldvormende avond over de extra sociale woningbouw, was een opmerking van wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) het meest interessant. Tussen neus en lippen door stelde hij: ,,Hoogmadese Wetering 2 als bouwlocatie is op dit moment geen optie.'' De drie belangrijkste woorden zijn hier: 'op dit moment'. Over enkele jaren kan dat gebied zomaar alsnog bebouwd worden. In de politieke wandelgangen wordt ook al gesproken over 'Hoogmadese Wetering 3 en 4'. Misschien kwam dit onderwerp ook aan bod in de besloten DIN-bijeenkomst, maar de gemeenteraad en het gemeentebestuur houden dat dus angstvallig geheim.


Joep Derksen