Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 maart 2017

Eigen onderkomen voor KSN

NOORDWIJK > Binnen de politiek bestaat brede steun om de Kustsurfvereniging Noordwijk (KSN) te helpen met het krijgen van een eigen jaarrond accommodatie. De vereniging kan zelfs maximaal 425.000 euro tegemoet zien; 50% van de kosten voor het realiseren van dit onderkomen, zo bleek dinsdag 21 februari tijdens de vergadering van de raadscommissie.

Een jaar geleden riep de politiek het college van burgemeester en wethouders op om de KSN te helpen met de realisatie van een jaarrond accommodatie. In eerste instantie vroeg de KSN 600.000 euro aan de gemeente, waar de vereniging zelf 300.000 euro zou bijdragen. Met aanpassingen aan de bouwtekeningen kan er nu een 'multifunctionele accommodatie' van 488 m2 opgezet worden voor 850.000 euro. Hiervan betaalt de gemeente dus de helft.

Dit gebouw wordt onder meer gebruikt voor opslag, buurthuis, speelplek voor de allerjongsten en als ontmoetingsplaats. Maar er zijn plannen om ook activiteiten van Reuring en Friends United hier te laten plaatsvinden. Ook fietsvereniging De Noordbikers kunnen gebruik maken van de accommodatie. Wethouder Gerben van Duin wees er tijdens de commissievergadering op, dat de gemeente ook sportverenigingen voor hockey, handbal en voetbal helpt met het realiseren van nieuwe accommodaties. Bovendien zou het strandonderkomen kunnen bijdragen aan de gemeentelijke wens om van Noordwijk een ,,wereldspeler op het gebied van kitesurfen'' te maken.

Marcel Blok, voorzitter KSN, liet weten: ,,We moeten voor een jaarrond paviljoen gaan; dat biedt zoveel mogelijkheden om de potentie die de kustsurfvereniging biedt en niet alleen voor de eigen activiteiten. Help ons om wat wij kunnen doen te verbeteren en uit te breiden.'' Gemeenteraadslid Gerard Duijndam (VVD) maakte duidelijk, dat de KSN 650 leden heeft, waarvan een groot deel jongeren. Ook zijn er meerdere wereldkampioenen voortgekomen uit de KSN. Volgens hem zal het jaarrond gebouw een ,,nieuwe parel aan de kust'' worden. Deze woorden werden ondersteund door de overige partijen.

Maar commissielid Dick Gutlich (D66) vond ,,een gulle schenking van 425.000 euro door de gemeente too much (te veel, JD). Het is een schenking, want de tegenprestaties van de KSN is beperkt en op geen enkele manier afdwingbaar.'' Hij wees er op, dat een vergelijkbare surfclub in Katwijk een onderkomen voor de helft van het geld had gerealiseerd, waarbij het geld binnen twintig jaar aan de gemeente moet worden terugbetaald. Maar fractievoorzitter Carry Cramer (PvdA/GroenLinks) pareerde: ,,Daarom is Katwijk géén sportstad van Europa geworden.'' Nadat de politiek in de gemeenteraad hebben ingestemd met de komst van het KSN-clubgebouw, kan de nieuwbouw vanaf eind augustus beginnen.


Joep Derksen