Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2017

Bom in de raadszaal

LISSE > De bloemen stonden al in een bak met water en de champagnefles werd al bijna ontkurkt. Maar donderdag 23 maart, tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur, liet de beoogd voorzitter van een stichting voor het behoud van de oude school, Ronald van den Berg, weten te stoppen met het willen exploiteren van deze school. Hij kondigde doodleuk aan, dat de initiatiefnemers het niet eens waren met het rapport over de exploitatiemogelijkheden voor de oude school en wenste de raadsleden, veel wijsheid''.

Naar aanleiding van jarenlange protesten had het college van burgemeester en wethouders juist een voorstel ingediend om het gebied Raadhuisplein / Heemskerkplein onder te verdelen in vier gebieden. Waarbij het Heemskerkpand (Heereweg 245-249) verkocht kan worden aan de kunstenaars van Plan 4, er nieuwe woningen kunnen komen aan de Schoolstraat, de parkeerplaatsen op het Heemskerkplein behouden kunnen blijven én de Oude School een nieuwe bestemming kan krijgen. Ook zouden de waardevolle lindenbomen én de oude eik kunnen blijven staan. Maar Van den Berg en zijn actievoerders gooiden de eigen glazen in.

Van den Berg liet weten: ,,We kunnen niet achter de inhoud van het rapport van Drijver & Partner staan. Het heeft niet de finesse gekregen, die wij hadden willen zien.'' Hij trok daarop het rapport in. Hiermee werd het 10.000 euro kostende rapport naar de prullenbak verwezen. Een opmerkelijke handelwijze, omdat de actiegroep zelf dit bureau had uitgekozen. Wel stelde Van den Berg ,,blij'' te zijn met het collegevoorstel. Maar nu de actievoerders de race niet voltooien, dreigt de gemeenteraad het hele collegevoorstel af te wijzen. De kans bestaat, dat de komende week de gemeenteraad besluit om toch te onderzoeken of het hele gebied herontwikkeld kan worden. Met als gevolg dat dan toch de Oude School, de waardevolle bomen, het parkeerterrein en het kunstenaarsatelier verdwijnen.

Van den Berg vergoeilijkte de manier waarop de actiegroep heeft geopereerd: ,,We zijn uitgedaagd om zelf met een plan te komen. We hebben die handschoen opgepakt, maar het is niet gelukt.'' De commissieleden wisten niet wat ze hoorden. John de Bruin (Nieuw Lisse) verwoordde de gevoelens van alle aanwezigen: ,,Ik sta paf. U zegt dat u graag ziet dat het schooltje blijft staan. Maar als u geen partij meer bent, is het lastig om het burgerinitiatief daar bij te betrekken.'' Fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) keek alvast weer vooruit: ,,De stof begint langzaam weer neer te dwarrelen, nadat het bommetje ontploft is. Er zijn nog heel veel mogelijkheden om wél naar een integrale aanpak te kijken. We beginnen weer opnieuw.'' VVD-commissielid Martijn Tibboel was het hier mee eens. Hij vond het te vroeg om het gebied in vieren ontwikkeldelen te knippen. ,,Het college gaat voor de muziek uitlopen en het plan in stukjes hakken. Dat lijkt me een omgekeerde gang van zaken.'' Ook het CDA pleit voor een 'integrale aanpak voor het hele terrein'. Het college blijft vooralsnog vasthouden aan haar oorspronkelijke voorstel. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van donderdag 30 maart neemt de raad een definitief besluit over de toekomst van het gebied.


Joep Derksen