Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2017

Gat van 2 miljoen op de begroting

Door afschaffing precariobelasting in 2022

LISSE > De gemeente moet vóór 2022 bedenken, hoe een gat in de begroting van ruim 2 miljoen euro kan worden opgevangen. Hierbij wordt nagedacht over het invoeren van nieuwe belastingen. Het onderwerp werd door commissielid Maarten Magielse (D66) aan de orde gesteld tijdens de vergadering van de commissie Maatschappij en Financiën van woensdag 22 maart.

Al jarenlang eet de gemeente mee van de ruif van de precariobelasting op kabels en leidingen. Formeel was dit geen gemeentelijke belasting voor de inwoners en via Dunea en Liander kwamen hierdoor wel jaarlijks bedragen van respectievelijk 567.000 euro en 1.500.000 euro binnen. De inwoners van alle gemeenten draaiden uiteraard wel op voor de extra precariokosten; deze werden namelijk door de bedrijven gewoon doorgerekend.

Maar nu heeft de regering besloten om deze precariobelasting vanaf 2022 af te schaffen. Magielse wilde weten, welke gevolgen dit heeft voor Lisse. Wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) vond, dat er nog tijd is om tussen nu en 2022 een oplossing te vinden voor dat probleem. Hij liet weten, te rekenen op een uitbreiding van de mogelijkheden voor gemeenten om nieuwe belastingen te heffen. ,,De afschaffing van de precario gaat gelijk op met verruiming van het gemeentelijke belastingstelsel en mogelijkheden om gemeentelijke belastingen te heffen. Dat zou een deel van het tekort al opheffen.''

Maar fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) wees de wethouder er op, dat het college in 2015 een precariobelasting op de leidingen van Dunea heeft ingevoerd. ,,Een kwart van het (financiële, JD) probleem is in deze periode ontstaan. Het zou de wethouder sieren, als hij dit probleem ook in deze gemeenteraadsperiode oplost.'' Magielse voegde hier nog aan toe, dat hij het jammer zou vinden als de verloren gegane inkomsten worden afgewenteld op de inwoners. Volgens hem moet ook gekeken worden naar het verminderen van de kosten op de gemeentelijke organisatie. Geen enkel raadslid vroeg de wethouder hoe het kan, dat de inkomsten van de precariobelasting, die bekend stond als 'tijdelijke inkomsten' toch structureel op de begroting zijn gekomen.


Joep Derksen