Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Gemeenteraad moet kiezen tussen bezuinigen of belastingen verhogen

HILLEGOM > De financiële jaarrekening 2016 van de gemeente Hillegom laat positieve en sterke cijfers zien. Dit komt volgens de gemeente door de eerder genomen maatregelen om
de begroting structureel sluitend te maken. Vorig jaar bleek Hillegom bijna 2 miljoen euro over te houden. Toch doemen er donkere wolken op aan de horizon. Wethouder Anne de Jong beantwoordt vragen hierover.

De financiële jaarrekening lijkt er goed uit te zien. Belangrijker is echter wat er de komende jaren staat te wachten en hoe u als wethouder Financiën hierop gaat inspelen. Dan gaat het over de miljoenen euro's die vanaf circa 2022 door de gemeente Hillegom opgevangen moeten worden vanwege onder meer de afschaffing van de precariobelasting op kabels en leidingen. Maar ook kan de gemeente te maken krijgen met veel kosten vanwege de gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en het energieneutraal aanpassen van het maatschappelijk vastgoed.
De wethouder laat weten, dat Hillegom vanaf 2022 niet meer kan rekenen op 1,9 miljoen euro aan precariobelasting per jaar. Deze gemiste inkomsten moeten op een andere manier worden opgevangen. De gemeente heeft drie opties: bezuinigen, belastingen verhogen of allebei. Sluit u belastingverhoging uit voor de inwoners (in ieder geval deze coalitieperiode) of voorziet u dat er toch extra belastingen geheven moeten worden? De Jong: ,,Bij de behandeling van de Kadernota 2018 (de raadsvergadering hierover vindt eind juni 2017 plaats, JD) zullen diverse scenario’s aan de gemeenteraad van Hillegom worden voorgelegd om het wegvallen van bovengenoemde inkomsten ingaande het jaar 2022 op te kunnen vangen. Op dit moment kan dus nog niet worden aangegeven welke optie voorkeur van gemeenteraad heeft.''
De onroerende zaakbelasting (OZB) voor huiseigenaren staat nog niet op het maximale niveau. Kan daarom de OZB stevig verhoogd worden? De wethouder: ,,De onderbenutting van de OZB is geen reden om op dit moment de OZB al stevig te verhogen.'' Moeten de inwoners zich ongerust maken over de toekomst van de voorzieningen? Nee dus, zo laat de wethouder weten: ,,Hillegom beschikt over een algemene reserve van circa 40 miljoen euro. Incidenteel kan hiermee dus het nodige worden opgevangen, maar ook de komende jaren nog het nodige worden geïnvesteerd in bijvoorbeeld het centrum en in (verkeers)veiligheid.'' Hij vervolgt: ,,De structurele ruimte in de (exploitatie)begroting is de komende jaren echter beperkt omdat naar verwachting de nog wel beschikbare structurele ruimte in de jaren 2018 t/m 2021 gereserveerd zal gaan worden om het wegvallen van precariobelasting op te kunnen vangen.''


Joep Derksen