Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 mei 2007

Overplaatsing medewerkers gemeente naar De Meerlanden

Door Joep Derksen

LISSE – De gemeente gaat gedurende een middellange periode 25 - 30 ambtenaren overplaatsen naar De Meerlanden. Het betreft hier voornamelijk mensen werkzaam bij de milieustraat, reinigingsdienst en de plantsoenendienst. Na alle onzekerheid over hun toekomst lijken de ambtenaren zich rustig op te stellen over dit bericht.

Wethouder Jan Kippers (CDA) legt uit over de plannen: ‘De gemeentelijke overheid moet zich richten op het regisseren van activiteiten. Lisse is te klein om zelfstandig het vuilnis op te halen en ook het groenbeheer kan beter en kostengunstiger door een groot bedrijf uitgevoerd worden. We zijn op zoek naar de meest elegante manier hoe we met de huidige medewerkers omgaan. Om alle speculatie te voorkomen wil ik nu alvast zeggen dat wat mij betreft de MareGroep een belangrijke plaats behoudt in het groenbeheer en dat mogelijk haar functies worden uitgebreid. De gemeente gaat een samenwerking aan met De Meerlanden op het gebied van de milieustraat en vuilophaal en uitgangspunt hierbij is het bereiken van de huidige kwaliteit tegen lagere kosten.’

Kippers vervolgt: ‘Dit houdt in, dat een aantal mensen de status van ambtenaar verliezen, maar in dienst komen bij De Meerlanden. Ze behouden wel de garantie van hun salaris en ook het ABP-Fonds blijft staan.’ De gemeente kan echter geen garantie geven of er na een of meerdere jaren alsnog ontslagen vallen onder de mensen die nu worden overgeplaatst. ‘Over de baangarantie en de termijnen zullen we nog ernstig spreken met De Meerlanden. Wel is duidelijk dat niet alle regelingen waar de medewerkers nu gebruik van maken ook onverkort overgaan naar De Meerlanden.’

Met nadruk stelt de wethouder dat er nog geen sprake is van ‘implementatieplannen’: ‘In het vervolgtraject gaan we de arbeidsvoorwaarden vergelijken en kijken hoe verschillen gecompenseerd worden. Dit wordt allemaal uitgewerkt in een sociaal plan, dat opgesteld wordt door de gemeente als werkgever en de vakbonden. We moeten nog bekijken op hoeveel medewerkers de nieuwe situatie betrekking zal hebben.’

De reacties van het gemeentelijk personeel waren kalm, zo vertelde Kippers. ‘In december hebben we de mensen al vooringelicht over het feit dat we stevige voornemens hebben. Daar hebben ze zich op voorbereid, maar na aankondiging van de plannen concludeerde een medewerker voor zichzelf ‘Er verandert dus niet zoveel’. Er werden kritische vragen gesteld, maar de bijeenkomst bleef constructief. We blijven in ieder geval de medewerkers regelmatig informeren.’