Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.900, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 januari 2009

Snoeiharde kritiek op resultaten fusie Katwijk

STREEK – De fusie van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg is geen succes, zo blijkt uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen en Berenschot. In het onderzoek ‘Herindelingen gewogen: Een onderzoek naar de doelen, effecten en het proces van herindelingen’ komt keiharde kritiek naar voren.

Als eerste het positieve nieuws: ‘De aantrekkingskracht van de gemeente als samenwerkingspartner voor bedrijven is toegenomen, omdat de gemeentelijke organisatie professioneler en slagvaardiger is.’ Voor de rest moet de informatie moeilijk te slikken zijn voor al diegenen die zo’n voorstander waren van de Katwijkse fusie.

Het onderzoek stelt verder: ‘Ondanks een sterke toename in omvang van in exploitatie genomen nieuwbouwplannen, is het de vraag of de herindeling het realiseren van de bouwopgave beter mogelijk maakt. De herindeling van Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg heeft namelijk geleidt tot meer bureaucratie. Bouwvergunningen en bestemmingsplannen worden sinds de herindeling trager behandeld dan voorheen. Ook het contact met ondernemers verloopt moeizamer. Daarbij ontbeert het de gemeente soms aan voldoende kennis van de lokale situatie. Bovendien blijkt het vertrouwen van ondernemers in de gemeente te zijn afgenomen. De kritiek van FloraHolland op het verlies van kennis van de situatie bij dit bedrijf is wat dat betreft kenmerkend. Voor burgers geldt zelfs dat er sprake is van een zeker wantrouwen richting het bestuur van de gemeente.’
‘Daarnaast is de gemeentelijke organisatie volgens respondenten onvoldoende op orde. Aanwijzingen hiervoor zijn de vele personeelswisselingen en het vertrek van de directie van de gemeente Katwijk. Er kan geconcludeerd worden dat de herindeling vooralsnog niet tot een sterker profiel en positie heeft geleid. Kortom, de herindeling lijkt geleid te hebben tot verbeteringen in de dienstverlening, maar er kan zeker nog niet gesteld worden dat het beoogde doel, herindeling om een grote bouwopgave te kunnen realiseren, al is behaald.’