Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

27 oktober 2010

‘Meer vliegtuigen via Kaagbaan zonder dat overlast stijgt’

Experiment van twee jaar start op 1 november

OEGSTGEEST – Het experiment met een nieuw geluidsstelsel voor Schiphol heeft een hoop onrust veroorzaakt onder de inwoners en politici van de Duin- en Bollenstreek. Alom wordt gevreesd voor een fikse toename van de overlast van passerende vliegtuigen. De ongerustheid werd zelfs zo groot, dat de politiek Hans Alders, voorzitter van de Alderstafel die het experiment ontwierp, uitnodigde om de ins en outs van het experiment te vertellen. Woensdag 13 oktober bezocht Alders het gemeentehuis van Oegstgeest en lichtte het experiment toe voor enkele tientallen politici en een enkele gepassioneerde inwoner.

Tot 2020 mag Schiphol groeien van 400.000 naar 510.000 vluchten. Volgens het experiment, dat op 1 november ingaat en twee jaar zal duren, worden de Kaagbaan en de Polderbaan de ‘preferente’ banen: dat zijn de start- en landingsbanen die als eerste worden ingezet voor het verwerken van de vliegtuigen. De Leidse regio en de Duin- en Bollenstreek liggen precies in het verlengde van de Kaagbaan; dit vergroot de angst dat de geluidsoverlast dramatisch zal stijgen.

Alders liet aan duidelijkheid niets te wensen over: ‘Meer vliegtuigen zorgen voor meer hinder en er is geen systeem te bedenken die daar een ander antwoord op heeft. We willen bescherming bieden tegen de geluidsoverlast en doen dat om zo min mogelijk hinder te veroorzaken.’ In dat kader is gekozen voor de Kaagbaan en Polderbaan als preferente banen, aangezien de aanvliegroutes over minder drukke woongebieden gaan dan, bijvoorbeeld, de Zwanenburgerbaan, Aalsmeerbaan en de Buitenveldertbaan.

Toegenomen

Lia de Ridder, wethouder Oegstgeest, liet weten dat de noodzaak voor minder overlast hoog was: ‘De overlast is toegenomen, zo blijkt uit meetgegevens. Dat hangt samen met de sluiting van het vliegveld Valkenburg. Sinds die sluiting gaan de vliegtuigen veel lager over ons luchtruim.’ Een van de oplossingen voor minder geluidsoverlast van het vliegverkeer is het intensief gebruik maken van glijlandingen, waarbij de vliegtuigen niet meer op de motoren landen of extra gas bijgeven: die landingen zorgen voor de meeste overlast. Deze glijvluchten worden op z’n vroegst pas in 2012 ingevoerd en dan alleen ’s nachts.

Het experiment met het nieuwe geluidsstelsel moet minder complex zijn en ‘afdoende bescherming voor de omgeving geven, aldus Alders. ‘Voor de afhandeling van het vliegverkeer worden niet meer banen dan nodig ingezet. Een extra baan wordt pas gebruikt als het aanbod meer is dan 100% van de feitelijk gevraagde capaciteit op de primaire baan; dat zijn 36 landingen of 38 starts per uur. Zoveel mogelijk verkeer gaat via de Kaagbaan (50%) en de Polderbaan (45%). Na twee jaar moet gekeken worden of het experiment geslaagd is, maar tot op heden zijn geen concrete doelstellingen geformuleerd, waaruit moet blijken dat het experiment al dan niet kan mislukken. Alders: ‘Tijdens het experiment wordt beoordeeld of dit systeem voor de luchtvaartsector en de omgeving leidt tot een uitvoerbaar en handhaafbaar stelsel, zonder extra gehinderden of grote verschuivingen in de lokale hinder.’ Hij verwacht niet dat het aantal mensen dat door dit experiment last heeft van passerende vliegtuigen zal stijgen.

Discussie

Na de pauze vond een discussie plaats met een panel bestaande uit Bas Brekelmans, wethouder Lisse, Govert Veldhuijzen, gedeputeerde Zuid-Holland, Hans Alders en Jaap van Meijgaarden, bewonersvertegenwoordiger Leiden. Deze laatste liet weten: ‘De bewonersvertegenwoordigers hebben het voorstel in eerste instantie afgewezen. Schiphol vindt de milieu- en geluidsnormen beknellend, maar het principiële beginsel van milieunormen is juist dat ze beknellend zijn. Het huidige systeem is niet pervers; het is juist doodsimpel. Het slagen van het experiment mag niet op voorhand betekenen dat geluidsmeetpunten worden afgeschaft.’

Bas Brekelmans sprak namens de raden en colleges van de gemeenten van de Leidse regio in de Cros: ‘We hebben heel kritisch gekeken naar dit nieuwe geluidsstelsel. Alles afwegende hebben we gezegd dat we dit acceptabel vinden. We stemmen niet in met extra hinder, maar met de start van dit experiment. Over twee jaar moeten we zien of dit een verbetering is en zo ja of we hiermee kunnen instemmen. In 2008 is al gestemd dat er extra vluchten gaan komen. Nu praten we niet over meer hinder, maar over minder meer hinder. Andere mogelijke ontwikkelingen baren ons nog veel meer zorgen, zoals het verleggen van de Spykerboorroute richting de Bollenstreek en de aanleg van een tweede Kaagbaan.’
De vragen van de toehoorders richtten zich onder meer op het verminderen van de toegang tot Schiphol voor de goedkopere luchtvaartmaatschappijen en zorgen voor het Groene Hart. Toehoorder Hans Hendriks had een oplossing om meer vluchten te realiseren voor Schiphol en toch minder overlast voor de omgeving te hebben. Waarom komen er jaarlijks 70.000 vluchten over Oegstgeest? Als je evenveel vluchten over iedere gemeente verdeelt, zouden er over Oegstgeest maar 5.000 vluchten per jaar gaan. Als je het echt evenredig verdeelt per gemeente, dan kun je doorgroeien naar één miljoen vluchten per jaar.’ Alders’ antwoord was kort: ‘Deze optie is denkbaar, maar we hebben hier volstrekt niet voor gekozen. We willen de routes daar leggen, waar de minste huizen zijn.’