Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft al miljoenen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 26.500, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: info@writing4u.nl. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 oktober 2010

Ondermaatse overdracht peuters

LISSE – Er vindt geen goede overdracht plaats tussen de peuterspeelzalen en de basisscholen. Tot deze conclusie komt het directeurenoverleg, die in de toekomst graag een goede overdracht wil zien van alle voorschoolse voorzieningen naar de basisschool. Dit maakte het college van burgemeester en wethouders duidelijk op dinsdag 5 oktober.

Het probleem is echter, dat de kinderdagopvang een commerciele partij is, dus de gemeente kan hierop geen directe invloed uitoefenen. Wel gaat de gemeente intensief in overleg met de basisscholen en de Stichting Peuterspeelzalen Leiden (SPL) om een goede overdracht te realiseren van de peuterspeelzaal naar groep 1 van de basisschool. Om dit te bereiken stelt de gemeente een bedrag van 6.345,50 euro beschikbaar. Het bedrag wordt gebruikt om de kosten te dekken van het personeel dat vorm geeft aan deze overdracht. Zij moeten onder meer observeren en overdrachtsformulieren invullen. Het komende jaar wil de gemeente nog meer aandacht geven aan het realiseren van een goede overdracht; hiervoor wordt een nieuwe visie op het peuterspeelzaalwerk geformuleerd.