Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

24 mei 2012

Coby Blom ontvangt waarderingsspeldje

LISSE – Volslagen verrast was ze, de 73-jarige Coby Blom, toen ze door wethouder Ad van Zelst (Nieuw Lisse) naar voren werd geroepen. De PCOB-Lisse (Protestants Christelijke Ouderen Bond) vierde donderdag 10 mei het feit dat de afdeling vijftig jaar bestaat. Het was een uitgelezen mogelijkheid om de hardwerkende vrijwilligster eens flink in het zonnetje te zetten.

De insteek van de PCOB is gebaseerd op christelijk-sociale normen en waarden: omzien naar elkaar, solidair zijn en verantwoordelijkheid nemen. De PCOB is niet aan een kerk gebonden en praat veel mee op lokaal niveau. Bijvoorbeeld via vertegenwoordigers in de Seniorenraad. De PCOB is niet alleen actief op het gebied van belangenbehartiging. De plaatselijke afdeling organiseert regelmatig bijeenkomsten en activiteiten. Leden gaan hier naartoe om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen of te luisteren naar deskundige gastsprekers.

Vijftien jaar geleden werd Blom lid van de PCOB. ‘Ik had een drukke baan als boekhoudster en loonadministrateur. Daarnaast was ik mantelzorger voor mijn moeder. Als je thuis komt, wil je toch ook iets omhanden hebben en ik ben een keer meegegaan naar een van de middagen die de PCOB organiseerde. Na een half jaar stopte de penningmeester ermee en heb ik die taken overgenomen.’

In al die jaren is ze volop actief geweest als penningmeester en zelfs de kleinste details ontgingen haar niet. Daarom verdiende ze het waarderingsspeldje, zo vonden alle mensen uit haar omgeving; Blom werd voorgedragen bij de gemeente als kandidaat voor het ontvangen van het waarderingsspeldje. En uiteraard werd dit zeer goed voor Blom geheim gehouden. Toen Van Zelst haar naar voren riep om de decoratie op te spelden, was ze dan ook stomverbaasd. Ze vertelt hierover: ‘Ik had dit echt niet verwacht. Ik wist niet eens dat er door de gemeente waarderingsspeldjes werden uitgedeeld aan vrijwilligers. De mensen om me heen hebben het goed geheim gehouden!’

Op dit moment heeft de PCOB 350 leden en  Blom blijft de rest van haar leven lid van de PCOB, afdeling Lisse. Ze vertelt gepassioneerd over de vele activiteitenmiddagen die georganiseerd worden en de reizen die voor de leden opgezet worden. ‘Op de middagen worden sprekers uitgenodigd over diverse onderwerpen, zoals de natuur. Maar met de paasviering bijvoorbeeld heeft een jongerenkoor paasliederen voor ons gezongen. Tijdens die bijeenkomsten zijn gasten altijd welkom.’ Over de uitgaansdagen: ‘Die worden eens per jaar georganiseerd. Dit jaar zijn we naar de Oosterscheldewerken gegaan en kregen daar uitleg over hoe die opereren.’ Ze sluit het interview af: ‘Ik waardeer het zeer dat ik zo’n vrijwilligersspeldje van de gemeente gehad heb. Ik ga het zeker af en toe dragen. Bijvoorbeeld als er iets officieels is of een verjaardag; dan is het leuk om te dragen.’