Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim 1,9 miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 24.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

31 oktober 2013

Jaap Boon is nieuwe voorzitter Ondernemersfonds Lisse

‘Ik wil dat ondernemers het goed met elkaar kunnen vinden’
LISSE – Na het vertrek van Ton Tibboel is Jaap Boon de nieuwe voorzitter van het Ondernemersfonds  Lisse (OFL). Dit OFL heeft 165.000 euro per jaar tot haar  beschikking, afkomstig uit de ozb voor niet-woningen die door alle ondernemingen in Lisse betaalt wordt. Boon heeft de komende jaren de taak om er met de overige bestuursleden voor te zorgen dat die gelden goed besteed worden voor en door de ondernemers.
Hij heeft zin in zijn taak als voorzittter: ‘Je bent het gezicht naar buiten toe. Ook wil ik de continuïteit in het OFL houden en de samenhang van ondernemers stimuleren. Als bestuur beoordelen we of geld vrijgemaakt wordt, wanneer binnen een  bedrijvencluster een project bedacht is.’
Over zijn plannen als voorzitter stelt Boon: ‘In de afgelopen jaren is een opbouw geweest om het OFL goed van de grond te krrijgen. Dat loopt lekker, al is het af en toe een hobbelig pad. Het enthousiasme wil ik laten blijven bestaan en daarvoor is het de zaak dat je resultaten kunt laten zien.’ De gelden uit het OFL worden jaarlijks gebruikt voor onder meer de kerstverlichting en sinterklaasacties, maar ook is geïnvesteerd in bewegwijzering op bedrijventerrein “Dever”.
En wat Boon betreft, stopt het OFL niet in Lisse. Hij ziet een Ondernemersfonds Bollenstreek ook zitten: ‘We merken dat het OFL zijn vruchten afwerpt in Lisse. Ook de andere gemeenten in de regio kunnen er  veel baat bij hebben. Het zal wel op gemeenteniveau besloten moeten worden of we het wel of niet doen. Maar een ondernemersfonds in de grotere regio zou voor meerdere ondernemers een doel kunnen hebben. Je ziet toch dat er dingen van de grond komen met de bedrijven onderling. Ik wil mijn kennis en expertise hiervoor inzetten.’
Hij vervolgt over ‘zijn’ OFL: ‘Het primaire doel is het beheer voeren over het fonds. We staan hiervoor in nauw contact met Lisse Marketing en de dorpspromotor Marco van der Lingen.’ Boons voorganger Tibboel functioneerde bijna vijf jaar als OFL voorzitter. Hoe lang wil Boon de scepter zwaaien? ‘Ik heb voor mezelf niet een bepaalde termijn aangegeven. Ik blijf zolang het nodig is en leuk blijft en er nieuwe initiatieven komen. Ik hoop dat we over vijf  jaar zo ver zijn, dat ondernemers het goed met elkaar kunnen vinden en dat er goed van het OFL gebruik wordt gemaakt en veel initiatieven ontplooid worden.’