Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

17 februari 2016

Maatschappelijke Agenda 2.0 in de startblokken

KAAG EN BRAASSEM – De oude MAG (Maatschappelijke Agenda) gaat volgend jaar de prullenbak in en wordt vervangen door de nieuwe “MAG 2.0”. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) presenteerde donderdag 11 februari de eerste ideeën.

De MAG 2.0 wordt opgesteld volgens drie thema's: 'Samen wonen', 'Samen werken' en 'Samen leven'. De komende jaren moeten de verschillende hulpinstanties nog beter gaan samenwerken met onderwijs, vrijwilligers en inwoners, zo is de bedoeling. De afgelopen maanden zijn er met name gesprekken geweest met de inwoners om hen te vragen over hun ervaringen met de huidige MAG. Dan gaat het om mantelzorgers, minima, statushouders en ouders van leerlingen die gebruik maken van een busje om dagelijks naar school te kunnen gaan. En uiteraard is de vraag gesteld of er verbeterpunten zijn.

Schoonderwoerd is blij met deze nieuwe aanpak: 'We hebben de mensen uit de dorpen zelf gevraagd, want als je het de dorpsraad vraagt, krijg je niet per definitie dezelfde antwoorden.' In totaal zijn zo'n 150 mensen gesproken. Regelmatig gingen die gesprekken over wiebelende bankjes of scheefliggende stoeptegels. Maar wat ook opviel tijdens die gesprekken, is dat veel ouderen zich onveilig voelen. Zij doen om 18:00 uur de deur op slot en komen daarna niet meer buiten en weigeren de deur nog open te doen. De komende jaren wordt met de MAG 2.0 veel aandacht geschonken aan gezondheidszorg, ondersteuning en begeleiding. Maar ook wordt geprobeerd een cultuurverandering te realiseren binnen de samenleving waar het gaat om het gebruik van alcohol en drugs. Het moet afgelopen zijn met de naïeve gedachtegang van ouders, dat ze het prima vinden dat hun minderjarige kinderen alcohol, nicotine of cocaïne in hun lichaam opnemen.

In de MAG 2.0 worden ook stappen gemaakt om van een deel van het gemeentelijk maatschappelijke vastgoed af te komen. Wethouder Henk Hoek (CDA) liet hier over weten: 'We investeren in doelen en resultaten. Als mensen die doelen willen bereiken, moeten de doelen passen binnen de MAG. En als daar maatschappelijk vastgoed bij past, ga je dat in de benen houden. Als het dat maatschappelijk vastgoed er niet toe doet, stoten we het af.' Dat wil niet zeggen, dat deze gebouwen dan per definitie gesloten of gesloopt worden, maar de gemeente gaat, volgens de woorden van Hoek: 'niet meer investeren in stenen'.


Waar het gaat om de hulpvraag, moet er uiteindelijk één loket komen waar mensen terecht kunnen als ze niet meer weten wat te doen. Maar wie wél weet waar hulp gevonden kan worden, kan volgens Hoek ook rechtstreeks contact opnemen met de betreffende hulpinstantie. De nieuwe MAG 2.0 moet voor vier jaar gelden.