Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

Eigen bijdrage Wmo voorzieningen zorgt voor financiële problemen

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – De VVD kaart een maatschappelijk probleem aan. Meerdere inwoners worden geconfronteerd met torenhoge rekeningen, waar het gaat om gebruik van de Wmo-voorzieningen. Veelal draaien zij volledig op voor de kosten van die voorzieningen. Dan gaat het met name om de middeninkomens.

Raadslid Nicole Zwart en commissielid Susan Verlinden vinden dit 'een ongewenste situatie waar een einde aan gemaakt moet worden. Voorzieningen aanbieden door de gemeente die door mensen zelf worden betaald hebben geen nut.' Wat de VVD betreft, moet de eigen bijdrage door de inwoners beperkt worden. Maar het is mede de VVD geweest, die gestemd heeft voor de invoering van het huidige beleid. Waarom dan nu aandacht vragen voor de situatie die hierdoor ontstaan is?

Zwart stelt: 'Ja, we zijn medeverantwoordelijk voor de (invoering van, JD) de eigen bijdrage van de Wmo. Maar het effect van de eigen bijdrage op de individuele begeleiding en dagbesteding hebben we niet voorzien. Wij gingen er van uit, dat de eerdere regels over eigen bijdrage bij deze producten hetzelfde zouden blijven.' Maar dat is dus niet zo. In het verleden werd de eigen bijdrage berekend over 27% van de kosten van de voorziening. Nu blijkt dat bij de WMO de eigen bijdrage over 100% van de kosten van de voorziening wordt berekend.

De politica laten weten: 'Daardoor kan het zijn dat mensen uit de groep van middeninkomens een voorziening toegewezen krijgen, maar het wel zelf moeten betalen. De sigaar uit eigen doos, zeg maar. Ook een probleem is dat de mensen daarover niet allemaal goed zijn geïnformeerd. Wij hebben zorgwekkende verhalen gehoord van inwoners die torenhoge rekeningen nog moeten betalen. Wij vinden het goed dat mensen naar draagkracht bijdragen aan hun zorg, maar we zijn tegen verkapte inkomenspolitiek. Het doel van een eigen bijdrage is niet om de minder draagkrachtigen financieel te belasten, maar om de gebruikers bewust te maken van het kostenaspect en te prikkelen tot een terughoudend gebruik.'


De VVD gaat het college vragen wat de mogelijkheden zijn om het huidige beleid aan te passen. Hierbij kan gedacht worden aan het hanteren van strengere toelatingscriteria voordat mensen gebruik kunnen maken van de Wmo-voorzieningen. Maar een optie is ook, om minder producten van hogere kwaliteit aan te bieden, die voor iedereen toegankelijk zijn. Heeft de gemeente wel financiële ruimte om een tegemoetkoming in de eigen bijdrage te geven? Verlinden en Zwart: 'Als we kritisch op de instroom sturen hoeft er geen tekort te ontstaan. Wij zullen het college vragen dit voor ons door te rekenen. We zullen samen met de coalitiepartners en andere partijen in de raad de kaders gaan bepalen die we aan het college meegeven om een voorstel te maken om aan deze ongewenste situatie een einde te maken.'