Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

18 maart 2016

Hoop voor deelname Jeugdsportfonds

OEGSTGEEST – De gemeente doet niet mee aan het Jeugdsportfonds en volgens fractievoorzitter Tim van Tongeren (PrO) zorgt dit voor ongelijkheid van kinderen in armoedesituaties. Hij riep het college op om er voor te zorgen dat ook mensen in de bijstand de mogelijkheid moeten krijgen om hun kinderen te laten sporten.

Van Tongeren: 'De kinderen uit gemeenten in de omgeving krijgen wél de mogelijkheid om gebruik te maken van het Jeugdsportfonds. Maar de Oegstgeestse kinderen doen daar niet aan mee. Wij vinden dat een zorgelijke ontwikkeling.' Wethouder Marien den Boer (CDA) was geen voorstander van dit idee. Hij liet weten, dat de gemeente 'al een regeling met de minima heeft, waarbij bijgedragen kan worden aan lidmaatschapskosten en attributen voor de sport'. Ook wees hij de gemeenteraad er op, dat deelname aan het Jeugdsportfonds 'financiële consequenties' zal hebben voor de gemeente.


Toch bleek fractievoorzitter Simon Vogel (LO) gevoelig voor het PrO-pleidooi: 'Het is goed om bij de Sportnota te kijken of die regeling goed werkt, of dat die aangevuld moet worden.' Van Tongeren pakte de strohalm onmiddellijk: 'We hebben eerder een amendement ingediend dat onder meer door uw fractie is afgestemd. Dank dat u dit amendement bij de Sportnota wilt overnemen.'