Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

23 maart 2016

Meeste leegstand kantoren in Lisse

LISSE – Van alle gemeenten in Holland Rijnland is de leegstand van kantoren het meest gestegen in Lisse. Het is een dramatisch gegeven en deze cijfers noodzaakten het college van burgemeester en wethouders er toe, om hierover uitleg te geven aan de gemeenteraad.

In een officiële raadsmededeling stelt een ambtenaar: 'Sinds 2012 wordt het pand van voormalig Swets & Zeitlinger meegenomen in de berekeningen van het feitenblad kantoren' Dit pand heeft een omvang van 25.000 m2. Volgens het ambtelijke standpunt is het onterecht, dat dit gebeurt, 'want Swets & Zeitlinger heeft de bestemming bedrijven en is gelegen op bedrijventerrein Dever. De cijfers waren daarmee niet correct. De locatie behoort met deze bestemming binnen het beleid voor bedrijventerreinen en niet in de kantorenstrategie.'


Maar die argumentatie wordt niet gevolgd door Holland Rijnland, zo blijkt. Deze instantie geeft namelijk aan, dat gekeken wordt naar welke panden er daadwerkelijk leeg staan. Het is niet van belang welke bestemming er toegekend is aan een pand. De gemeente Lisse onderneemt verder geen actie meer. Gehoopt wordt, dat de locatie Swets & Zeitlinger zo snel mogelijk weer in gebruik wordt genomen.