Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

22 maart 2016

Subsidie voor asbestverwijdering

LISSE – Donderdag 17 maart tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Infrastructuur wees commissielid Karel van Hage (VVD) het college er op, dat er een rijkssubsidie beschikbaar is voor bedrijven en particulieren om astbestdaken te verwijderen. Wethouder Cees Ruigrok (Nieuw Lisse) beaamde dit en stelde, dat alle asbestdaken in 2024 verwijderd moeten zijn. En hier in de Bollenstreek zijn er nog behoorlijk wat daken met asbest er op. De vergoeding voor het verwijderen bedraagt 4,50 euro per m2, voor oppervlaktes vanaf 35 m2 in omtrek. Ruigrok liet weten, dat de gemeente de inwoners er op wil wijzen, dat deze subsidiemogelijkheid van de rijksoverheid bestaat.