Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

09 maart 2016

Weer wethouder weg

JOEP DERKSEN

HILLEGOM – Als dominostenen lijken ze om te vallen; de wethouders in het dorp. In december stopt Ivo ten Hagen al met zijn werk en maandag 7 maart kondigde wethouder Frits Roelfsema (CDA) aan, dat hij de bestuurlijke pijp aan Maarten geeft. Onverwacht komt dit besluit niet. Met zijn vertrek komt er een einde aan een langdurige martelgang, waarbij de gemeenteraad keer op keer de ene na de andere waarschuwing uitte danwel gele kaart uitdeelde.

In 2013 werd Roelfsema gemeenteraadslid voor de BBH, maar direct na zijn installatie kondigde hij aan verder te gaan als 'Fractie Roelfsema'. Amper een half jaar later sloot hij zich aan bij het CDA en werd in 2015 door die partij beloond met een wethouderschap. Maar nu stopt Roelfsema er al weer mee. Hij laat in een verklaring weten, dat hij 'gemiddeld 50 uur per week' kwijt is en dat hij 'een zware portefeuille' heeft, waarvoor hij 'eigenlijk te weinig tijd beschikbaar heeft'. Ook stelt Roelfsema: 'Daarnaast bestaat er verschil van mening tussen mij en de CDA-fractie over de wijze waarop de verschillende dossiers door mij zijn behandeld. Ik moet u helaas meedelen dat ik gezien het ontbreken van tijd en verschil van inzicht per direct mijn functie van wethouder zal beëindigen.'

Roelfsema gaat niet de geschiedenis in als een van de sterkste wethouders ooit. Met name de laatste maanden leek ieder optreden van hem te zorgen voor chagrijn en ongemak bij de gemeenteraadsleden. Keer op keer werd hij teruggefloten en moesten zijn raadsvoorstellen gewijzigd worden. Zo kreeg hij vorige maand nog een politieke gele kaart bij de behandeling van het onderwerp 'Inkoopstrategie Jeugdhulp'. Nadat Roelfsema een toelichting gaf, vond de voltallige raad het collegestuk 'niet rijp voor besluit' en moest de wethouder zijn huiswerk over doen.

Twee weken daarvoor werd ook Roelfsema's nota 'Grondslagen waarderingssubsidies 2017-2020' afgekeurd. Alleen door een noodgreep van het CDA kon totaal gezichtsverlies voorkomen worden, door deze nota toch maar een jaar geldig te laten zijn. De ex-wethouder zorgde regelmatig voor chagrijn bij veel gemeenteraadsleden. Keer op keer sprak hij met een zinnentsunami, zonder dat hij vragen van de politici beantwoordde. Als raadsleden vragen stelden naar aanleiding van een schriftelijke mededeling van zijn kant, las hij regelmatig diezelfde mededeling weer voor.

Ook voor buitenstaanders werd langzamerhand duidelijk dat Roelfsema's positie onhoudbaar was. De non-verbale communicatie van raadsleden op donderdag 4 februari tijdens de behandeling van het onderwerp 'Algemene voorziening Hulp bij het Huishouden' was pijnlijk om te zien. Terwijl Roelfsema sprak, bewogen rollende ogen, klonken diepe zuchten of keken raadsleden omhoog na weer een opmerking van de nu ex-wethouder. Ook bleek, dat hij de politiek verkeerd had geïnformeerd, waar het ging om de reden dat een herbeoordeling niet had plaatsgevonden.


Een motie van wantrouwen heeft Roelfsema uiteindelijk niet gekregen, maar zijn noodgedwongen vertrek is nog veel pijnlijker. Zijn eigen partijleden en fractiegenoten hebben hem zodanig onder druk gezet, dat hij niet anders kon dan opstappen. Gevraagd of hij zich in de steek gelaten voelt door het CDA, waarvoor hij bij de gemeenteraadsverkiezingen op de tweede plaats stond, wil Roelfsema geen antwoord geven: 'Ik heb in mijn afscheidsbrief aangegeven wat ik wilde zeggen.' Het bijzondere is, dat Roelfsema weer terug kan komen in de gemeenteraad, op het moment dat bijvoorbeeld CDA-fractievoorzitter Fred van Trigt wethouder wordt. Roelfsema wil geen antwoord geven op de vraag of hij dan ook in de raadszetel zal plaatsnemen. 'Het is nu niet aan de orde of ik me beschikbaar stel als raadslid.' De toekomst zal uitwijzen of Hillegom weer krijgt te maken met de Fractie Roelfsema.