Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

16 juni 2016

Weinig weerstand tegen komst vluchtelingen

Tegenstanders vormen minderheid tijdens informatieavond

JOEP DERKSEN

OEGSTGEEST – Als er al veel tegenstanders zijn in het dorp over de komst van een aanvullende opvang (AVO) voor vluchtelingen, dan lieten ze maandag 13 juni massaal verstek gaan. Het overgrote merendeel van de aanwezigen tijdens de informatieavond in Corpus heeft geen bezwaren tegen de hulp aan 250 vluchtelingen.

Officieel moet het COA (Centrum voor opvang Asielzoekers) nog een aanvraag indienen en de gemeenteraad moet nog akkoord gaan met de komst van de 250 mensen uit allerlei delen van de wereld. Maar zodra de raad haar fiat heeft gegeven, zal de aanvraag van de COA niet lang op zich laten wachten. De vluchtelingen kunnen al deze zomer worden ondergebracht in het gebouw van de Jelgersmakliniek, om dan twee jaar lang in Oegstgeest te blijven. In dat gebouw komen dan wel eerst aanpassingen, zoals extra slaapkamers en verbeterde was- en toiletvoorzieningen.

Burgemeester Emile Jaensch nam als eerste het woord: 'Ik realiseer me dat 250 mensen van een heel andere cultuur andere gezichten zijn. Het publiek dat in de Kempenaerstraat komt, zal anders zijn dan de mensen die nu in dit dorp wonen. Maar deze mensen gaan (voor hun boodschappen, JD) eerder richting de Lidl dan richting de Albert Heijn in de Kempenaerstraat.' Ook gaf Jaensch aan, dat het gemeentebestuur 'welwillend' staat tegenover een verzoek tot opvang van de asielzoekers.

Baukje van Dijk, locatiemanager van de COA gaf aan, dat er zeven dagen per week een begeleider is om de vluchtelingen bij te staan. Kinderen worden op het basisonderwijs ondergebracht en als ze oud genoeg zijn voor het vervolgonderwijs, dan komen ze in een 'internationale schakelklas' terecht. Op de vraag van een Oegstgeestenaar hoeveel van de 250 vluchtelingen alleenstaande mannen zijn, stelde Van Dijk dat geprobeerd wordt om een mengeling van gezinssamenstellingen te realiseren. 'Van deze groep mensen zullen gezinnen, maar ook alleenstaande mannen deel uitmaken.' Hierop reageerde de toehoorder: 'Er is dus ook kans dat hier 150 mannen los gaan lopen in Oegstgeest?' Van Dijk: 'Ja.'

Dit zorgde voor enige onrust in de zaal. Een andere aanwezige, die in het Wilhelminapark woont, vond: '150 alleenstaande mannen is een heel dominante factor in onze wijk. Het is niet goed om op één locatie 250 mensen neer te zetten. Je treft nu een bepaald stuk van Oegstgeest veel zwaarder dan andere plekken in Oegstgeest.' Maar Jaensch informeerde, dat de vluchtelingen niet in grote groepen door de wijk zullen lopen. Alle vluchtelingen wordt verteld, wat de mores in Nederland is. Van Dijk: 'Ze krijgen allemaal te horen om zich niet met z'n vijven of zessen op een donkere plaats op te houden.'

Ze gaf toe, dat er wel eens 'excessen' kunnen zijn: 'Bewoners zijn wel eens boos op elkaar en op zichzelf. De-escaleren zit in ons vak. Het aantal incidenten in verhouding tot wat goed gaat, is niet minder dan wat in de Nederlandse samenleving gangbaar is.' De Oegstgeestse nieuwkomers zijn 24 uur per dag vrij om te gaan en staan waar ze willen. Er is dus geen avondklok, al moet het wel rustig zijn in hun leefomgeving tussen 22:00 uur en 07:00 uur. Hierop stelde een vrouw: 'Kunnen we als gezin ook nog de bossen in? Of moeten we dat ook nog delen met de asielzoekers? Onze omgeving wordt dan een heel andere plek. Ik vind de opvang op zich daar totaal geen probleem, het gaat mij om het uitzwermen en dat er geen tijdklok is.'


Maar enkele mensen spraken zich pontificaal uit vóór de komst van de asielzoekers en zij kregen het luidste applaus. 'Voor mij zijn die mensen ontzettend welkom. Het gebouw is er heel geschikt voor', zo vond een man. En een asielzoekersadvocate stelde: 'We moeten deze mensen zich welkom laten voelen en laten integreren. We moeten naar ze lachen als ze op straat lopen en niet bang oversteken naar de andere kant van de straat. Wie een tasje steelt, moet terug naar een land als Eritrea. De mensen die nog wachten, zitten er ook niet op te wachten om problemen te veroorzaken.' De gemeenteraad neemt op donderdag 23 juni een besluit over de komst van een AVO in Oegstgeest.