Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

05 juli 2016

Column

Protest

Hulde aan de inwoners van Rijnsaterwoude: uw massale protesten tegen de kap van de 26 bomen hebben effect gehad! Deze bomen leken gedoemd en grote mannen stonden al met kettingzagen klaar om ze horizontaal te snoeien. Maar dankzij een spontane dorpsopstand werd deze bomenslachtpartij voorkomen.

Nadat de Provincie Zuid-Holland een plan had ingediend voor de aanleg van een voetpad, legde de gemeente zich hier zonder problemen bij neer. En dat 26 prachtige forse essen hierbij gekapt worden? Geen bestuurder of politicus die er naar kraaide. Maar in maart werd op het laatste nippertje voorkomen, dat de bomen zouden verdwijnen. In eerste instantie wilde de gemeente deze bomenkap alleen maar tijdelijk uitstellen, zo bleek toentertijd uit de woorden van wethouder Henk Hoek (CDA): 'Uiteindelijk is het verdwijnen van deze bomen onvermijdelijk'. Op de plek waar nu die bomen staan, zou een wandelpad komen richting de bushalte die naast de N207 komt te liggen.

Maar de essenrij, die het dichtst bij het weiland staat (aan de rechterhand, gezien vanaf Rijnsaterwoude) gaat dus niet weg. Door de protesten blijkt het nu toch mogelijk om de oorspronkelijke tekeningen aan te passen. Zo kan er dus wel een voetpad van 0,90 meter breed aangelegd worden, zonder dat dit ten koste gaat van de bomen. Dit is mede het resultaat van keiharde onderhandelingen met de dorpsraad, dus lof gaat ook uit naar deze mensen, waarde columnlezer.

Aan wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) heb ik gevraagd, wat nu het leermoment is voor het college van burgemeester en wethouders. Gaan zij voortaan voorzichtiger om met het goedkeuren van plannen in de openbare ruimte, als daardoor tientallen bomen dreigen te verdwijnen? Zijn antwoord begon formeel: 'Ik geef niet de garantie dat we in de toekomst nooit meer zoiets hebben. Als je praat over een bestemmingsplan of verleende vergunning, zal dat de meeste mensen een worst wezen. Maar als mensen met een kettingzaag komen, gaat het leven.' Maar uiteindelijk werd Schoonderwoerd toch openhartiger: 'Hier zijn we van aan het balen geweest. We hebben strikt formeel alles gedaan wat moet.'

Ja, en toch heeft dit gemeentebestuur niet ingezien dat de kap van bomen voor de aanleg van een voetpad zorgt voor oproer. En nu blijkt ook, dat de oorspronkelijke voetpadplannen best anders kunnen zijn. Dit is pas een echte win-winsituatie; Rijnsaterwoude behoudt haar bomen en krijgt er een voetpad bij. Laten we hopen, dat niet alleen het college van burgemeester en wethouders, maar ook de gemeenteraadsleden zich in de toekomst meer bekommeren om het welzijn van de bomen in onze gemeente. Zodat een volksopstand niet meer nodig is.


Joep Derksen