Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

28 juli 2016

Politici gaan weer meer vergaderen

KAAG EN BRAASSEM – De gemeentegriffier heeft deze vakantie de opdracht gekregen om een nieuw vergadermodel op te zetten. En zij is gekomen met het 'BOB vergadermodel'.


Dit BOB-model wordt al bij anderen gemeenten gebruikt, maar niet overal met evenveel succes. De gedachte achter deze manier van vergaderen, is dat een onderwerp in drie delen besproken wordt; Beeldvorming – Oordeelsvorming – Besluitvorming. Bij de beeldvormende bijeenkomst worden inwoners en organisaties uitgenodigd om met de raadsleden en portefeuillehouder te praten over een onderwerp dat hen aangaat. Zo moeten de raadsleden een goed inzicht krijgen in het onderwerp. Er worden geen besluiten genomen, maar raadsleden kunnen daarna tijdens de oordeelsvormende vergadering met de andere politici debatteren. En als een meerderheid van de partijen het eens is, gaat het onderwerp door naar de besluitvormende raad.