Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

20 juli 2016

Zoeken naar creatieve oplossingen

ROELOFARENDSVEEN – Het gebied van De Baan en Sotaweg krijgt een nieuw bestemmingsplan. Donderdag 14 juli lieten circa 25 ondernemers en bewoners zich informeren over dit plan. Dit gebied blijft in het teken staan van glastuinbouw, al zijn er mogelijkheden voor het veranderen van bedrijfswoningen in plattelands- en burgerwoningen. Uitgangspunt is dan wel, dat deze woningen geen belemmering mogen vormen voor de aanwezige bedrijven.

Met het vaststellen van het nieuwe bestemmingsplan wordt in principe alles wat zich nu in dit gebied bevindt gelegaliseerd. Wie nog verbouw- of uitbreidingsplannen heeft, doet er beter aan dit de komende weken bij de gemeente melden. Een ambtenaar liet de aanwezigen weten, dat er weinig kans is dat er nieuwe woningen in dit gebied gebouwd mogen worden. Dat is een wens die bij menig tuinder leeft, zodat de verkoopwaarde van hun grond flink omhoog kan. De maximum nokhoogte wordt wel verruimd tot tien meter; gelijk aan de regels in het gebied Geestweg-Floraweg.

Planoloog Rene van den Oetelaar van Buro SRO laat weten, dat het nieuwe bestemmingsplan ,,grotendeels gelijk is aan het bestemmingsplan dat tien jaar geleden werd vastgesteld.'' Maar ondernemers krijgen meer mogelijkheden om hun bedrijf uit te breiden. Ook wil de gemeente 'agrarisch gelieerde nevenactiviteiten' toestaan, zodat ondernemers een zakcentje bij kunnen verdienen. Bijvoorbeeld door het aanbieden van kanoverhuur. Een ondernemer concludeerde over de term 'agrarisch gelieerde nevenactiviteiten': ,,Dat is zo rekbaar als een elastiekje''. Dit werd beaamd door een ambtenaar, die vervolgens liet weten, dat niet alles mogelijk is: 'Een camping beginnen wordt lastig en ook een caravanstalling wordt niet snel toegestaan in dit gebied.' Maar een andere ondernemer zag al een gat in de markt: ,,Bed and breakfast tussen de tulpen!''

Overigens staat de Provincie Zuid-Holland helemaal niet te juichen waar het gaat om het toestaan van deze nevenactiviteiten. Wethouder Herman Haarman laat weten, dat de Provincie een conceptverordening heeft opgesteld, waarin staat dat deze nevenactiviteiten niet zijn toegestaan. ,,We hebben hierop een zienswijze ingediend en wachten of hoe de Provincie hier op reageert.'' Mogelijk krijgt het gebied een extra ontsluiting richting De Lasso. Maar hierover moet de gemeenteraad een besluit nemen. Haarman informeert, dat zo'n verkeersontsluiting niet voor de kat z'n staart kan worden aangelegd: ,, Na de zomer willen we er met de raad over spreken. Als de raad die ontsluiting wil, moet er meer dan een paar ton voor gereserveerd worden.'


Joep Derksen