Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

29 augustus 2016

Niet genoeg incidenten voor aanlijngebod

KAAG EN BRAASSEM – Een meerderheid van de gemeenteraad lijkt het college van burgemeester en wethouders te steunen in het besluit om geen aanlijngebod voor honden mogelijk te maken in het buitengebied. Zowel SVKB als PRO lieten weten meer te zien in het verbeteren van communicatie over dit onderwerp.

Cees van Rijn, voorzitter van de LTO Noord, afdeling Kaag en Braassem, pleitte voor een aanlijngebod in het buitengebied op plekken waar schapen grazen. Het college van burgemeester en wethouders vindt zo'n maatregel te ver gaan. Er is immers maar één concreet incident geweest, waarbij een schapen echt slachtoffer zijn geworden van een hond die achter de kuddedieren aanrende.


Tijdens het politiek forum lieten SVKB en PRO weten, deze gedachtegang te steunen. Ook waren zij het eens met de opmerking van de burgemeester, dat we in een samenleving leven, waar verschillende partijen rekening moeten houden met elkaar. 'Een verbod alleen voorkomt niet, dat een hond iets doet', zo stelde ze. En de burgemeester riep schapenhouders op om maatregelen te nemen, zodat hun schapen beter afgeschermd worden. CDA-raadslid Thijs Mooren (CDA) verwees naar Nieuwkoop en Leiderdorp, waar wél een hondenaanlijngebod kan worden ingesteld in het buitengebied, maar Van der Velde weerlegde dit argument, door te stellen, dat ook daar zo'n aanlijngebod incidenten niet kan voorkomen.