Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

07 september 2016

Niet over poppetjes praten

LISSE – Voorafgaand aan de zomervakantie kwam Martijn Tibboel (VVD) fel onder vuur te liggen door collega-raadsleden. Hij had met wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie) een gesprek gehad over de herinrichting van het centrum en gevraagd om extra parkeerplaatsen. Door de leden van het raadspresidium werd hij beschuldigd van belangenverstrengeling, het ritselen van parkeerplekken en het overtreden van de integriteitsregels.

Deze beschuldigingen werden gepubliceerd, waarna de gemeente een integriteitsonderzoek werd uitgevoerd naar Tibboel, die tevens winkelier in het dorp is. Uit dit onderzoek bleek, dat Tibboel niets te verwijten valt en dat hij correct heeft gehandeld. Tijdens het raadspresidium van maandag 29 augustus wilde burgemeester Lies Spruit samen met de fractievoorzitter nog eens terugkijken, hoe dit heeft kunnen gebeuren. En op wat voor manier de politici voortaan met elkaar moeten omgaan.

Hierop nam fractievoorzitter Wim Slootbeek (VVD) onmiddellijk het woord. Hij stelde, dat het fractievoorzitter Guus Mesman (PvdA/GroenLinks) was, die voor de onrust had gezorgd. Mesman riep indertijd namelijk onder meer, dat de actie van Tibboel om een gesprek aan te gaan met de wethouder 'een schandalige manier van werken' was. 'Een raadslid bekonkelt met de wethouder om dingen aan te passen. Hij zat er in het gesprek met de wethouder als raadslid, niet als winkelier.' Maar de PvdA-GroenLinks voorman nam geen woord terug van wat hij toen had gezegd. 'Het college was aan zet en als raad heb je er dan geen rol meer in. Ik vroeg me af of we integer bezig zijn. Je moet de schijn van belangenverstrengeling vermijden. In mijn ogen zou het niet integer kunnen zijn.' Slootbeek bleef het oneens: 'Het was niet gepast om een opmerking te maken, dat een ondernemer uit eigen belang parkeerplaatsen erin probeert te fietsen'.

De leden van het presidium waren het er over eens, dat er voortaan niet meer over personen gesproken moet worden, op het moment dat getwijfeld wordt aan de integriteit van een raadslid. Fractievoorzitter Kees van der Zwet (CDA) ging zelfs een stapje verder: 'Door dit soort uitspraken kun je een persoon beschadigen. Als een raadslid die in het dagelijks leven winkelier is, niet meer over parkeerplaatsen mag spreken, dan moet ik ook mijn mond houden, wanneer het over bedrijfsterreinen gaat. Maar dat doe ik niet! Het moet over de zaak gaan, niet over de poppetjes.


Joep Derksen