Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 september 2016

'Geen sociale woningen voor niet-Noordwijkers'

NOORDWIJK – Van een meerderheid van de gemeenteraad mogen alle Noordwijkers zich inschrijven voor sociale woningen in de omliggende gemeenten. Maar als er sociale woningen gebouwd worden in Noordwijk, dan moeten die huizen alleen beschikbaar worden gesteld voor de 'echte Noordwijkers'. Dat bleek donderdag 25 augustus tijdens de vaststelling van de Noordwijkse Woonagenda 2016 - 2020.

'Er zijn vorig jaar 3.313 woningen aangeboden in het regionale woonruimteverdeelsysteem, waarop in totaal 230.578 reacties zijn binnengekomen. Uit de reacties blijkt dat het overgrote deel van de woningzoekenden reageert op een woning binnen de eigen gemeente. In 2015 kwamen in Noordwijk 90 sociale woningen vrij, waarop in totaal 6.782 mensen reageerden: dat is 82 reacties per vrijgekomen woning. Na Leiden is dit het hoogste gemiddelde in de hele regio Holland Rijnland. Van de woningzoekenden komen de meesten uit Noordwijk: 2.686 mensen. Daarnaast reageren vooral inwoners uit Katwijk (983 personen), Noordwijkerhout (618), Teylingen (527) en Leiden (476).' (Bron: Jaarverslag 2015 Holland Rijnland Wonen). Maar in totaal blijkt dus 60% van het het aantal reacties op woningen dus van niet-Noordwijkers te komen.

Raadslid Louis Koppel (PvdA-GroenLinks) diende een amendement in waarin gevraagd werd voor minimaal 30% sociale huurwoningbouw op het uitleggebied Bronsgeest. Tenminste, als dat betaald kan worden. Ook fractievoorzitter Roberto ter Hark (VVD) kwam met een wijzigingsvoorstel: 'Zo geven we meer kansen aan Noordwijkers om in Noordwijk te blijven.'


Het college blijft echter vasthouden aan 'minimaal 20% sociale woningen bij nieuwbouw'. Wethouder Dennis Salman (LSNZ) fluisterde, zodat de bestuurders van de andere gemeenten het hopelijk niet konden horen: 'Ik ga bij verhuur van sociale woningen maximaal toewijzen aan Noordwijkers'. Hierop vroeg Koppel zich af: 'Hoe gaat de wethouder voorkomen dat op al die sociale koopwoningen ook niet-Noordwijkers zich gaan inschrijven?' Wel wees hij er op, dat het vaak oud-Noordwijkers zijn die graag weer terug willen naar hun eigen dorp, maar hier door het gebrek aan sociale woningen niet toe in staat zijn. Salman liet weten, dat er alles aan gedaan wordt, zodat mensen van buiten Noordwijk niet op de hoogte gesteld worden van het aanbod van sociale woningen: 'We kunnen criteria instellen en we kunnen adverteren in lokale krantjes, zodat met name Noordwijkers er op zullen reageren.'