Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 november 2016

'De kopjes wandelen van tafel af'

Nieuwkoop – Acht jaren lang denderen volgeladen 65-tonners af en aan door het ooit zo stille
Zuideinde-Zuid. Met als gevolg scheurende muren, rinkelende kopjes en omwonenden die vol stress zitten. De gemeente heeft al die jaren de zorgen van de bewoners niet erkend, maar zij hebben hun krachten gebundeld in een actiegroep en eisen, dat het gemeentebestuur gaat opdraaien voor de kosten. Namens de actiegroep voeren Marijse Romeijn, Piet Zuijderduijn, Willeke Pieterse en Monika Kranenburg het woord.

Joep Derksen

Het zuidelijke deel van Zuideinde is maar een smal weggetje. Wie er overheen rijdt, ziet om de haverklap digitale smileyborden of snelheidswaarschuwingsplakkaten. Deze zijn er pas geleden gekomen, na jarenlang protesteren door de Zuideinders. 'We zitten al acht jaar in de ellende', verzucht Pieterse, 'Als het een dag stil is, moet je afkicken. Je denkt: “Wat is dat?” Maar dat zijn dan de fluitende vogeltjes.'

Na de ontruiming van voormalig camping De Roerdomp besloot het gemeentebestuur om daar zo'n 90 woningen te bouwen. Maar omdat de grond vervuild is, moest 240.000 kuub grond daar bovenop worden geplaatst. En daarom rijden al jarenlang 4.500 vrachtwagens met zandaarde en betonblokken door het weggetje; vlak langs de huizen. Een van deze panden, de Bistro, is gebouwd in 1746 en de ene na de andere scheur duikt daar op.

De bewoners zijn hier blij mee, maar het is niet genoeg. Het is een onhoudbare situatie, zo vinden de actievoerders. Volgens hen heeft de gemeente nooit een risico-inventarisatie gemaakt voor de huizen op het moment dat al die duizenden vrachtwagens langs kwamen denderen. Ook is er geen schadepot gereserveerd. In een raadsvergadering werd gemeld, dat het moeilijk is om de schuldigen aan te wijzen voor de scheuren in de huizen. Omdat niet zeker is door welke vrachtwagens de scheuren zijn ontstaan. 'Maar dat betekent niet, dat de bewoners voor de kosten moeten opdraaien', zo laat Romeijn furieus weten. 'De gemeente gooit de problemen over onze schutting heen. Het zorgt voor veel stress, spanning en slapeloze nachten, als je je huis onder je handen vandaan ziet scheuren. Wetende dat je tienduizenden euro's schade hebt. Er zijn een heleboel mensen die het niet kunnen betalen. De gemeente komt haarzorgplicht niet na. Het droomhuis van de wijk Zuidhoek moet niet onze nachtmerrie worden.'

Op het moment dat er een vrachtwagen voorbij komt rijden, verzucht Kranenburg: 'De kopjes wandelen letterlijk van de tafel af. Je huis gaat iedere keer een stukje verder kapot.' Waar de Groningers zuchten onder de schade door aardbevingen, is ook voor de Zuideinders de maat vol: 'De gemeente is net de NAM; wel geld innen, maar niet willen betalen. Iedere vrachtwagen die hier langs rijdt, is in feite een aardbeving voor onze huizen. We willen burgerlijke ongehoorzaamheid voorkomen. Als iemand binnenkort het recht in eigen hand neemt, moet je niet bij ons komen. Maar we gaan ze ook niet tegen houden. Moeten we allerlei vreselijke dingen uithalen om gehoord te worden? Onze hoop ligt bij de gekozen volksvertegenwoordigers.'

De bewoners schatten de schade op 'enkele tonnen euro's' en ze roepen de gemeente op om een werkgroep samen te stellen en een onafhankelijk schade-expert te benoemen. Uiteindelijk moet er een schadepot van zo'n 600.000 euro komen om de huidige en toekomstige scheurschades te vergoeden.


Reactie gemeente:

Wethouder Paul Platen, verantwoordelijk voor het project Zuidhoek, laat weten dat hij een aanbod heeft gedaan aan de bewonersgroep om een second opinion uit te laten voeren door een onafhankelijk expert. Het gaat dan om schadesituaties door grondtransporten waarover nog discussie is. Zaken die aan de rechter zijn voorgelegd, komen daar niet voor in aanmerking.

Platen wil in gesprek blijven met de betrokken bewoners van Zuideinde. ,De gemeente spant zich in om ook komende transporten in goede banen te leiden. In het verleden zijn diverse maatregelen genomen, waaronder meerdere trillingsonderzoeken aan het Zuideinde met diverse verkeersmaatregelen en het stapvoets rijden van grondtransporten met lucht geveerde trailers.' Hij vervolgt: ,Onderdeel van de huidige maatregelen zijn de inzet van verkeersregelaars van Traffic and More en er wordt gesproken met de bouwbedrijven en kavelkopers over hun belang bij langzaam rijdend bouwverkeer.' Hij doet geen toezegging over het al dan niet instellen van een schadefonds: 'Dat zal binnenkort met de gemeenteraad besproken worden.'


Wethouder Verkeer Guus Elkhuizen geeft aan dat er de afgelopen tijd diverse maatregelen zijn genomen. Hij noemt hierbij het inzetten van een omgevingsmanager, die daar ter plekke de verkeerssnelheid in de gaten houdt en er zijn twee verkeersregelaars die chauffeurs aanspreken als dat nodig is. Volgens hem zijn er 'diverse verkeersmaatregelen zoals smileys, borden en zelfs snelheids- en kenteken registratiesystemen' gedaan, om hufterig verkeersgedrag aan te pakken. Elkhuizen is er van overtuigd, dat die verschillende maatregelen effect hebben.