Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

30 november 2016

Gemeente trekt handen af van De Triangel

HILLEGOM > De gemeente trekt haar handen terug van De Triangel. Als er al een herontwikkeling komt, gebeurt dat niet met gemeentegeld, maar moeten de eigenaren en projectontwikkelaars dat zelf maar regelen. Dat is de uitkomst van de vergadering van de raadscommissie, die woensdag 23 november gehouden werd.

Al vijftien jaar bestaan er plannen om De Triangel aan de Leidsestraat op te knappen, waar het gaat om de woonkwaliteit, leefbaarheid en het aanzicht. Maar als de gemeente zelf grond en huizen wil kopen, gaat dat veel geld kosten; minimaal 2 miljoen euro en mogelijk nog veel meer. Het is een risico, dat de raadsleden (met uitzondering van Bloeiend Hillegom) en het voltallige college niet willen nemen. De gemeente had een 'voorkeursrecht' op de woonpercelen van De Triangel, wat betekent dat Hillegom het eerste recht heeft om woningen te kopen. Maar van dat recht wordt nu afgezien.

Projectontwikkelaars hebben aan de politieke partijen gevraagd om nog drie maanden te wachten met een besluit over de herontwikkeling van De Triangel, maar hier wordt geen gehoor aan gegeven. Mocht er een nieuw idee van die projectontwikkelaars komen, dan wil de politiek daar wel alsnog naar kijken. Maar op dit moment waagt de gemeente zich niet meer aan De Triangel. Ontwikkeling van dat gebied met 21 woonpercelen zou namelijk onvermijdelijk leiden tot onteigeningsprocedures, proceskosten en andere (onverwachte) uitgaven.

Wooncorporatie Stek bood vorige maand elf van haar woningen te koop aan, maar de gemeente gaat hier dus niet op in. Raadslid Van Heusden (Bloeiend Hillegom) pleitte nog voor uitstel van het besluit: ,,De ontwikkelaars zeggen in hun schrijven aan de raad, dat ze het volledige risico voor de bouwontwikkeling willen dragen. Laat het particuliere initiatief hier een kans krijgen. Laat het college met een positieve houding naar de ontwikkelaars om te kijken hoe zij risicodragend met een planrealisatie kunnen komen.'' Maar dit voorstel kreeg geen enkele steun.

Raadslid Evers (BBH) vond: ,,Hoe jammer wij het ook vinden, al vijftien jaar krijgen we dit project niet van de grond.'' Gemeenteraadslid Adamse (D66) stelde: ,,Het financiële risico is 2 miljoen euro en daar redden we het waarschijnlijk niet mee. We moeten dit niet doen.'' Raadslid De Goeij (VVD) was het hier mee eens: ,,Het is goed om te stoppen met actieve grondpolitiek. Helaas hebben jaren van plannen maken niet geleid tot ontwikkelingen. Er wordt gevraagd om drie maanden uitstel, maar na al die jaren van plannen maken, hebben we er geen vertrouwen in.'' Ook PvdA, GroenLinks en CDA willen de stekker er uit trekken. CDA-raadslid Hoekstra besloot: ,,De beowners moeten duidelijkheid hebben over waar ze aan toe zijn. Ze kunnen nu met hun woningen eventueel activiteiten ondernemen. We stoppen als gemeente met de actieve grondpolitiek en het is aan de eigenaren en projectontwikkelaars om er mee aan de slag te gaan.''


Joep Derksen