Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 februari 2017

Dorpsraad presenteert houtskoolschets

WOUBRUGGE > De Dorpsraad van Woubrugge heeft een 'houtskoolschets' opgesteld, met daarin een visie hoe het dorp er over zo'n vijftien jaar uit kan zien. Hiervoor moeten nu al maatregelen en besluiten genomen worden en in die houtskoolschets staat wat er zoal kan gebeuren.

De houtskoolschets is tot stand gekomen door gesprekken met organisaties, sportverenigingen, glastuinbouwbedrijven en zo'n honderd leden tijdens de najaarsbijeenkomst. Als eerste wil de Dorpsraad weten of de gemeente Kaag en Braassem gebruik gaat maken van haar voorkeursrecht om het terrein van de Rioolwaterzuiveringsinstallatie te kopen van het Hoogheemraadschap van Rijnland. ,,Wij menen dat dit terrein in iedere toekomstvisie van Woubrugge van cruciaal belang is.'' Ook verwacht de Dorpsraad,dat de glastuinbouw ten zuiden van het terrein Van Egmond op termijn verdwijnt. Dit zou versneld kunnen worden door de komst van de extra sociale huurwoningen op dat terrein.

In de komende jaren verwacht de Dorpsraad dat er een grens komt tussen de (glas)tuinbouw aan de westkant van het dorp en de woonkern aan de oostzijde. Die grens wordt het liefste gevuld met ,,een brede groenstrook, een watergang voor vissen, milieuvriendelijke oevers voor kikkers en salamanders, met bloemrijke bermen en struiken voor insecten, vlinders en vogels, met een wandelpad en fietsroute, met plekken om te zitten, te spelen, te vissen, voor inwoners en recreanten van alle leeftijden.''

De glastuinbouwbedrijven aan de oostkant verdwijnen op termijn, zo verwacht de dorpsraad. ,,Om hun duurzame toekomst mogelijk te maken krijgen zij extra ruimte aan de westzijde van de gele lijn, deels voor kassen, deels in de volle grond. Ook het vrijkomende terrein van de verdwijnende rioolwaterzuivering biedt daartoe extra ruimte.'' En met het verdwijnen van de kassen, biedt dat kansen voor voetbalvelden, een schaats- of skatebaan danwel tennisbanen. En wellicht kan dan ook een nieuwe Brede School op die plek staan, die de huidige scholen in het dorp moet vervangen. Bovendien biedt het verplaatsen van de glastuinbouwbedrijven mogelijkheden voor extra woningbouw aan de noordzijde (langs de Leidse Slootweg).

Ook de wegen moeten worden aangepakt, volgens de Dorpsraad. ,,De Oudendijkseweg moet worden ontwikkeld tot een volwaardige ontsluitingsweg, zowel voor de glastuinbouwbedrijven, als voor de woonkern. Een rotonde bij de kruising tussen de Oudendijkseweg en de N446 is wenselijk, ook om de snelheid van het verkeer over de N446 af te remmen. Misschien dat ooit langs de zuidzijde behoefte ontstaat aan een verbinding tussen de Oudendijkseweg en de A. de Graaflaan.

Verder is het nodig de inwoners ten zuiden van de N 446 voldoende mogelijkheden te bieden om de noordzijde te bereiken zonder de N446 gelijkvloers te moeten kruisen. Daartoe zijn twee onderdoorgangen voorzien voor wandelaars en fietsers.''