Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

01 februari 2017

Speelplaatsen op de schop

KAAG EN BRAASSEM > Het aantal van honderd speelplekken binnen de gemeente wordt de komende jaren aanzienlijk minder. Het college van burgemeester en wethouders wil met name de kleinere en minder gebruikte speelplaatsen aanpakken, zodat andere speelterreinen uitgebreid kunnen worden. Wethouder Yvonne Peters (VVD) verstrekte donderdag 26 januari meer informatie.

Volgens de MAG (maatschappelijke agenda) zou er in iedere dorpskern één passende speelplek moeten zijn per 75 kinderen die jonger zijn dan zeven jaar. Daarnaast moet er voor iedere honderd kinderen van zeven jaar en ouder ook weer een goede speelplaats zijn. Dat wil niet zeggen, dat onmiddellijk alle 'overbodige' speelplaatsen verdwijnen, maar er vindt wel een 'uitsterfbeleid' plaats. Op termijn gaan de kleinere speelplekken wel weg en worden enkele van de resterende speelplaatsen uitgebreid en verbeterd. Hoe die verbetering moet plaatsvinden en wat er aan speelvoorzieningen moet bijkomen: dat wil het gemeentebestuur graag van de kinderen zelf horen.

Kinderen die in de buurt wonen van een speeltuin die wordt aangepakt krijgen een brief thuis met de uitnodiging om een idee aan te dragen over de invulling van de nieuwe speeltuin of het plaatsen van nieuwe speeltoestellen. De kinderen kunnen allerlei ideeën aandragen, deze ideeën worden verzameld en aan een leverancier van speeltoestellen voorgelegd. Deze leverancier maakt aan de hand van de ideeën drie ontwerpen. Op deze ontwerpen kunnen de kinderen vervolgens stemmen.

Peters informeert: ,,Dit is geen bezuiniging. We gaan investeren in grotere en meer duurzame speelplekken die interessant zijn voor kinderen van alle leeftijden. We gaan samen met de kinderen kijken hoe we het speelplekkengeld kunnen gebruiken voor minder, maar aantrekkelijkere plekken. We zetten in op goed bespeelbare en grote speelplekken.'' Ook omwonenden, dorpsraden en ouders wordt naar hun meningen gevraagd.

Elders in deze krant vindt u, wat de maatregelen van het gemeentebestuur voor de speelplekken in uw dorp betekent. Peters laat weten over de te sluiten speelplekken: ,,We gaan per locatie bekijken, of daar bijvoorbeeld een bloembak komt of een extra parkeerplaats. Ik sluit niet uit, dat er woningen komen, maar we hebben daar niet over gesproken.


Joep Derksen