Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

Plannen voor verbeteren mobiliteit

OEGSTGEEST > Het college van burgemeester en wethouders heeft een 'Mobiliteitsplan 2017 – 2027' opgesteld. Wanneer de gemeenteraad dit goedkeurt, ligt er voor de komende tien jaar een plan om het verkeer en vervoer te verbeteren. Probleem is alleen, dat er niet genoeg geld is om alle wensen te vervullen. Daarom moet diezelfde raad ook bepalen, waar geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft al haar voorkeur uitgesproken.

Wethouder Wendelien Tönjann informeert, dat met dit Mobiliteitsplan gekeken wordt naar alle vormen van vervoer. ,,De integraliteit is het belangrijkste. Het is veel meer dan de auto, voetganger en fietser. Het gaat ook over het milieu en de woningbouw. We leven in een dichtbevolkt gebied en zijn als dorp omringd door de A4 en A44. We staan voor uitdagingen. We willen het veilig houden, maar ook de doorstroming van oost naar west behouden. Tegelijkertijd willen we het dorpse behouden en dat is best een uitdaging.''

Het uitvoeringsplan gaat uit van drie verschillende categorieën, waar de projecten onder vallen: 'hoge, midden of lage prioriteit'. Een financiële berekening is niet aan die projecten gekoppeld. ,,We willen het eerst over de inhoud en ambities hebben'', verklaart Tönjann. ,,Als je het eerst over de financiën hebt, kom je nergens. Veiligheid mag nooit beperkt worden door financiën.'' Als het aan het college ligt, worden de topprojecten als eerste aangepakt. Dan gaat het om de Brug Poelgeest, de herinrichting van de Rijnzichtweg en het vervangen van het asfalt op het kruispunt Wilhelminapark.

De politieke besluitvorming voor de brug Poelgeest zou in de zomer van 2018 afgerond kunnen zijn. Tönjann: ,,We zitten dan misschien met een onteigening van de heer Smitsloo door de gemeente Leiden. Maar deze brug kan binnen drie jaar gerealiseerd worden. Hij komt er absoluut.'' Wat betreft de herinrichting van de Rijnzichtweg wil Oegstgeest, dat buurgemeente Katwijk ook tonnen euro's bijdraagt. Dat diezelfde gemeente enkele jaren geleden al extra in de buidel moest grijpen voor de A44-afslag naar de veiling, omdat Oegstgeest weigerde te betalen, zou nu geen politiek issue meer zijn, zo verzekerde de wethouder. ,,Over die problemen van de extra betaling zijn de bestuurders van Katwijk al heen. Dat hebben we goed afgerond.''

De gemeenteraad moet nu gaan bepalen, welke projecten de komende jaren opgepakt en aangepakt kunnen worden. De raadsleden moeten dus bepalen, waar wel en geen geld naar toe kan. Mogelijk moeten andere investeringen uitgesteld of zelfs geschrapt worden voor een extra fietsbaan of een stukje glanzend asfalt op een kruising. Er is wel wat geld beschikbaar, maar lang niet genoeg. Tönjann grapt: ,,Er komen dus geen gouden drukknoppen op verkeerslichten''. Gehoopt wordt, dat Oegstgeest geld kan tappen uit het regionale investeringsfonds.


Joep Derksen