Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

,,Samenwerking niet als zeewater laten wegstromen''

OEGSTGEEST > Esther Peters, projectleider Toekomstvisie Leidse Regio 2027, zou dinsdag 7 maart wel eens profetische woorden hebben uitgesproken. Het gebeurde tijdens een bijeenkomst in Corpus, waarbij raadsleden, bestuurders en inwoners van de G5 (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten) spraken over intensievere samenwerking.

Welke vorm van samenwerking dat wordt, is nog niet duidelijk. Het kan een heel lichte vorm zijn, waarbij gemeenteraadsleden alles zelf kunnen blijven beslissen, een samenwerking waarbij er een Regioraad wordt aangesteld, bestaande uit de fractievoorzitters van alle politieke partijen, tot een volbloed fusie van de vijf gemeenten. Nog vóór de zomervakantie moeten de gemeenteraden hierover een besluit hebben genomen. Langer wachten is niet wenselijk; dan staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al weer voor de deur en laten de raadsleden zich mogelijk weer leiden door verkiezingssentimenten.

De aanwezigen werden overstroomd met 'facts and figures' en al gauw werd de opzet van de avond duidelijk. Het moet niet gaan over de vraag óf er samengewerkt moet worden, maar de aanwezigen kunnen alleen nog aangeven waaraan gedacht moet worden bij een verdergaande, dan wel verregaande samenwerking. De inzet van die gemeentelijke samenwerking: meer macht en invloed. Met ruim 200.000 inwoners zou de Leidse Regio een grote stad zijn in het noorden, oosten of zuiden van het land. Maar hier in de Randstad blijven de G5 slechts een broekie in vergelijking met Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De aanwezige raadsleden werden opgeroepen om ,,over hun eigen schaduw heen te stappen.''

Volgens Rinke Zonneveld wint de G5 door samenwerking aan 'executiekracht' en hij tipte: ,,Met die drie heel grote gemeenten vlakbij moet je geen tegenkracht, maar meekracht bieden.'' Willem te Beest, Deputy Chairman Executive Board Universiteit Leiden: ,,Ga niet de groene ruimte volbouwen met woningen. Durf ook te verdichten tussen de bestaande woningen.'' Maar Bas van de Graaf, inwoner van Zoeterwoude waarschuwde, dat er door zo'n verdergaande samenwerking niet een nieuwe bestuurslaag als een Regioraad moet komen. ,,Meer bestuurslagen betekent minder democratie.'' Matthieu Paardekooper, raadslid in Zoeterwoude, stelde: ,,De nabijheid van bestuur zorgt voor grote betrokkenheid bij je inwoners en andersom. Een rondje boodschappen doen kost je tweeënhalf uur, maar je weet wel wat er speelt.'' Cees de Geest tipte echter: ,,Voor bovenlokale problemen moet je bovenlokale vormen van democratie organiseren. Dus rechtstreeks gekozen regionale gemeenteraden.'' Nicole Zwart, raadslid in Oegstgeest, opperde: ,,We moeten de krachten bundelen, op basis van thema's waarbij inwoners en ambtenaren en bestuurders bij elkaar zitten om aan de slag gaan met concrete resultaten. Het zou goed zijn als elke gemeente één thema krijgt om uit te werken. Zo wordt je gedwongen om regionaal te denken.''

Peters gaf aan richting de meer dan 200 aanwezigen: ,,Het kan zijn dat een voorstel (een gemeentelijke fusie, JD) rationeel de beste is, maar politiek-maatschappelijk niet haalbaar. Dan kijk je naar wat al wel een volgende stap in de goede richting kan zijn.'' Elco Brinkman, voorzitter van de stuurgroep Toekomstvisie vult aan: ,,We zijn dit traject gestart. Voor de zomer moet er een besluit vallen. Het wordt wel spannend op welk draagvlak in de gemeenten gerekend kan worden. We moeten voorkomen dat het als zeewater wegstroomt.''


Joep Derksen