Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Burgemeester biedt excuses aan

OEGSTGEEST > Burgemeester Emile Jaensch moest tijdens de gemeenteraadsvergadering door het stof vanwege de 'Zaak Dankers'. De inwoner met die naam heeft vele uren van zijn tijd gebruikt voor een verzoek om openbaarheid van de gemeentelijke documenten over de nog aan te leggen Brug Poelgeest. Steeds weer stuitte Dankers op een muur van stilzwijgen en geheimhouding. Ten onrechte, zo bepaalde de rechtbank in Den Haag onlangs.

Waar het ging om het opleggen van geheimhouding van een advies van onderzoeksbureau Pels Rijcken, heeft de gemeenteraad de door het college van burgemeester en wethouder opgelegde geheimhouding te laat bevestigd. Dankers gaf indertijd al aan, dat de gemeente hiermee in de fout ging, omdat die 'bekrachtiging geheimhouding' niet in de eerstvolgende vergadering is gebeurd, nadat het college de geheimhouding opgelegd kreeg. Maar het bezwaar van Dankers werd door de gemeente als 'niet-ontvankelijk' verklaard. De verbolgen inwoner nam hier geen genoegen mee en stapte naar de rechter. Waar hij in het gelijk werd gesteld.


Jaensch liet vorige week weten: ,,Van een tijdige bekrachtiging was geen sprake. Een onjuiste interpretatie van de geheimhoudingsregeling in de Gemeentewet was hieraan debet. De raad kan zich voorstellen dat een en ander tot verwarring heeft geleid en betreurt deze gang van zaken.'' De geheimhouding op het rapport van Pels Rijcken is opgeheven.