Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Veel nieuws tijdens algemene ledenvergadering Dorpsraad

LEIMUIDEN > Zo'n honderd inwoners bezochten de algemene ledenvergadering van de Dorpsraad in Partycentrum Keijzer (Dorpsstraat 30). Daar konden zij hun ideeën geven over hoe het dorp er in de toekomst beter uit kan zien en vertelden de bestuursleden van de dorpsraad over hun activiteiten.

Zo zouden de stoepen breder gemaakt moeten worden, zodat ouders met kinderwagens er gemakkelijker overheen kunnen lopen. Er werd gepleit voor meer carpoolplaatsen en minder losliggende hondenpoep. Ook zouden mensen met verwilderde tuinnatuur hun heggen moeten bijhouden, zodat de takken niet over de stoep hangen.

De tegenstanders van de Drechtdoorsteek schreven ook hun mening op bij een van de informatietafeltjes. Maar Dorpsraadbestuurslid Dennis van Haasteren besloot om het toch vooral te hebben over de mensen die zo'n Drechtdoorsteek wel steunen. Hij liet weten, dat er inwoners zijn die de Drechtdoorsteek goed vinden voor de recreatie en dat de brug over de N207 ook minder vaak open hoeft, als het vaarverkeer door de Drechtdoorsteek gaat. Dit leidde her en der tot ophef in de zaal en inwoner Martin Kalkwarf nam het woord: ,,Door die Drechtdoorsteek gaan alleen maar sloepen. Die brug hoeft toch niet open voor een sloep?! Dat slaat kant noch wal.'' Van Haasteren reageerde hierop door te zeggen, dat het ,,ook goed is om aan te geven, dat mensen positief zijn tegenover een Drechtdoorsteek''. Ondertussen luisterde wethouder Yvonne Peters (VVD), die tussen het publiek zat, ook mee. Een ander idee, dat Van Haasteren de moeite van het benoemen waard vond, was het 'in de zomer gebruiken van de ijsbaan voor camperplekken'.

Verder kregen de inwoners te horen, dat de plannen voor het ontwikkelen van het Dorpshart-Zuid stagneren. De onderhandelingen met de grondeigenaren lijken muurvast te zitten. De eigenaren zouden tonnen euro's meer willen hebben voor de grond, dan er nu geboden wordt. Dit leidde tot een vraag of deze mensen niet onteigend kunnen worden. Maar dat is een langdurig traject, waar op dit moment nog geen actie voor ondernomen wordt. Op het noordelijke deel van het Dorpshart komen acht appartementen, tien schipperswoningen, vier boerderijwoningen, één hooimijtwoning, vier vuurwoningen en 300 m2 aan bedrijfsruimte en wordt een haven aangelegd. De verwachting is, dat na de zomer gestart kan worden met de verkoop van de woningen en dat al aan het eind van dit jaar de eerste spade de grond in kan gaan.

Verder kregen de aanwezigen te horen, dat er in juni meer nieuws komt over de passage van de N207. Hiervoor was een plan opgesteld om een rotonde met een onderdoorgang op het Connexxionterrein te realiseren. Daar was veel verzet tegen en in een ,,versnellingskamer'' zijn alle belanghebbenden druk met elkaar in gesprek om te zoeken naar een oplossing. Wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) liet de dag er na weten, dat de gemeente nog geen plannen gaat ontwikkelen voor het gebied bij de Kleine Oase, totdat de onderhandelingen afgerond zijn.


Joep Derksen