Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 april 2017

Burgemeester Jaensch laat zich uit over regioraad

OEGSTGEEST > Het college van Voorschoten haakt af, waar het gaat om het instellen van een regioraad. En ook al stemmen alle raden van de Leidse regiogemeenten dit jaar nog in met de komst van zo'n regioraad, dan nog is de realisatie er van niet zeker. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 zijn het de nieuwgekozen raadsleden die een definitief 'go' of 'no go' moeten verlenen. In een interview vertelt burgemeester Emile Jaensch hier meer over.

De gemeenteraden praten de komende maanden nog over de vraag of ze de instelling van een regioraad ondersteunen. Over de vorm van deze regioraad moeten nog keuzes worden gemaakt. Waar deze regioraad over praat, zijn zaken als het openbaar vervoer, het wegennet, energietransitie, de aanleg van leidingen en de woonvisie. De lokale gemeenteraadsleden hoeven zich echter niet alleen maar bezig te houden met losliggende stoeptegels, zo verzekert Jaensch. ,,Zij beslissen over zaken als leefbaarheid, veiligheid, de inrichting van straten, maar bepalen ook of sportvoorzieningen in de gemeente blijven.''

Voorschoten

Na anderhalf jaar praten tussen collegeleden en raadsleden, kwam vorige week dan eindelijk het advies naar buiten, wat de samenwerkingsvorm zou zijn, die het meest door de gemeenten gesteund zou worden. De regioraad blijkt echter vooralsnog tot onoverkomelijke bezwaren te leiden bij het college van burgemeester en wethouders van Voorschoten. Jaensch ontkent dit: ,,Voorschoten heeft geen oordeel geveld over enige vorm van samenwerking''. Zij kiezen er nu voor om eerst gesprekken aan te gaan met Wassenaar om te kijken of een samenwerking met die gemeente meer oplevert voor Voorschoten. Jaensch: ,,Voorschoten gaat vooralsnog niet met ons mee, maar sluiten ook niets uit. Ze kunnen op een later moment in de besluitvorming aanhaken. Wij blijven de deur open zetten.''

Stemverhouding

Er bestaat angst bij zowel inwoners als raadsleden, dat de grote broer Leiden al haar wensen doordrukt, zodra de regioraad er is. Volgens Jaensch is daar geen sprake van. Hoewel Leiden meer inwoners heeft, dan de overige vier gemeenten samen, moet deze stad toch minimaal één gemeente mee krijgen in haar standpunt om een meerderheid te behalen.

Jaensch is er geen voorstander van, dat een toekomstige regioraad rechtstreeks door de inwoners gekozen wordt. In plaats daarvan bepalen de raadsleden zelf, wie hen mag vertegenwoordigen. ,,Veel bewoners vinden het genoeg om één stem uit te brengen. Anders krijg je een pseudoparlement. Zolang de gemeenteraad voor veel bevoegdheden verantwoordelijk blijft en nog steeds over veel van de budgetten gaat, ligt het mandaat van de kiezer bij de gemeenteraad. Maar we lopen nu wel voor de troepen uit. Laten we eerst maar eens kijken of de gemeenteraden de komst van de regioraad willen steunen.”

Verkiezingen

De burgemeester wist ook een nieuwtje te vertellen. Hoewel de huidige gemeenteraadsleden van de vijf gemeenten in september een principebesluit nemen over de komst van de regioraad, blijven de gemeenteraadsverkiezingen toch allesbepalend. Het worden namelijk de gemeenteraadsleden, die vanaf 2018 in de raad zitten, die daadwerkelijk bepalen of de regioraad er wel komt. Verwacht Jaensch, dat daarom de komst van de regioraad een verkiezingsonderwerp wordt tijdens de campagneperiode? ,,Dat zal me niet verbazen, maar ik gun het de bewoners dat het over meer gaat dan alleen de vorm.''


Joep Derksen