Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

06 april 2017

Wel steun, maar nog geen geld voor plan De Voscuyl

OEGSTGEEST > De gemeenteraad is het er mee eens, dat de gemeente en de verenigingen van sporthal De Voscuyl de kosten voor de vernieuwingen samen moeten delen. Maar deze 'sam-sam' oplossing is nog niet definitief. Het is namelijk allerminst zeker, dat de gemeente voldoende geld heeft om deze kosten te betalen. Pas later dit jaar, tijdens een discussie over de perspectiefnota, wordt duidelijk hoeveel geld de gemeente kan bijdragen. En gemakkelijk wordt dat niet, want eerst moet er nog een oplossing gevonden worden voor het tekort van 1,8 miljoen euro per jaar, waar Oegstgeest mee opgezadeld wordt door de afschaffing van de precariobelasting.

Al jaren zijn de sportverenigingen druk bezig met de voorbereidingen om van de Voscuyl een echt multifunctioneel gebeuren te maken. Donderdag 30 maart zou het dan zo ver zijn; alles wees er op, dat de gemeenteraad in zou stemmen met de plannen en zou instemmen om 'sam-sam' de kosten te delen. Maar dat gebeurde dus niet. Het beschikbaar stellen van 100.000 euro per jaar voor een Ondernemersfonds bleek eerder dit jaar geen probleem voor een meerderheid van de raad, maar voor de sportverenigingen wordt er nu toch strenger gekeken.

Zo stelde VVD-raadslid Sven Spaargaren: ,,We moeten de schuld reduceren. Anders kunnen we de rente niet meer betalen. Ook raadslid Karin Rosdorff (HVO) zag beren op de weg: ,, Sport moet je zien in samenhang met de decentralisatie en sociaal verbindend zijn met inwoners. Daar mag wat tegenover staan. Maar de gemeente staat in toenemende mate onder financiële druk. Een dalende lijn van de schuldpositie richting 2020 is gewenst.'' Ze voegde hier aan toe: ,,Maar er zijn onzekerheden, zoals het opvullen van het gat van 1,8 miljoen euro aan precariobelasting.'' Wethouder Marien den Boer (CDA) vulde hierop nog aan: ,,We moeten wel voorzichtig zijn. Het is een behoorlijk bedrag dat we moeten zoeken met de precario.''

Waar raadslid Ria Pasterkamp (PrO) aan het begin van de avond nog sprak over een feestje, nam ze dit later terug. Ze mopperde: ,,Het is buitengewoon wrang, dat we vanavond niet gewoon kunnen besluiten over de business case voor de Voscuyl. We willen dat de verenigingen kunnen beginnen en weten waar ze aan toe zijn. We wisten al tien jaar dat de afschaffing van de precariobelasting er aan zat te komen. Bij andere besluiten heb ik de coalitie hier ook niet over gehoord.'' Fractievoorzitter Eibert Jan van Blitterswijk (CDA) noemde dit 'krokodillentranen', maar Lokaal-fractievoorzitter Eelke van den Ouweelen steunde Pasterkamp: ,,Het is veel ernstiger. Het is drie jaar armetierige politiek met heel magere compromissen, die veel geld hebben gekost. Mensen die betrokken zijn bij het plan voor de Voscuyl zet je hier mee weg.''

De gemeenteraad besloot dus om geen definitief besluit te nemen. De enthousiaste verenigingen die de Voscuyl willen verbeteren moeten wachten tot de vergadering met de perspectiefnota, voordat duidelijk wordt of en hoeveel geld de gemeente wil stoppen in het opknappen en verbeteren van de Voscuyl. Van den Ouweelen: ,,Ik en vele anderen met mij zijn blij dat er volgend jaar gemeenteraadsverkiezingen zijn.''


Joep Derksen