Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2017

Diftar of toch omgekeerd inzamelen

KAAG EN BRAASSEM > Bijna tweeënhalf uur lang lieten de gemeenteraadsleden zich woensdag 22 maart informeren over de invoering van diftar. Dit is een nieuwe manier van afval inzamelen, die waarschijnlijk op 1 januari 2018 wordt ingevoerd. Daarbij gaan inwoners betalen voor iedere zak met afval die in ondergrondse containers wordt gedaan, dan wel iedere bak met afval die langs de straat wordt gezet.

Maar het is nog niet zeker, dat diftar wordt ingevoerd. Het zou zo maar kunnen, dat de gemeenteraad kiest voor een nog verdergaande maatregel om afval op te halen: de 'omgekeerde inzameling'. Deze suggestie opperde raadslid Gino Wesselman (D66). Hierbij moeten álle inwoners hun restafval naar de daarvoor te plaatsen restafvalcontainers brengen. En er tegelijkertijd per zak restafval enkele euro's voor betalen. Wethouder Yvonne Peters (VVD) wil het liever via een 'tweetrapsraket' aanpakken: nu eerst het diftar invoeren en over een paar jaar verder gaan met de omgekeerde inzameling. In 2025 moet dat er voor zorgen, dat de hoeveelheid restafval per persoon gedaald is van 196 kilo (nu) tot 30 kilogram.

Van die gemiddeld 196 kilo aan afval, dat nu door de inwoners langs de straat wordt gezet, is een groot deel te scheiden in herbruikbaar materiaal. Dan gaat het om 60 kilogram aan gft, 23 kilo aan papier en karton en 25 kilo aan drankenkartons, plastics en metalen (pmd). Als je als inwoner dit allemaal niet in de grijze vuilniszak stopt, maar het apart langs de kant van de weg zet, scheelt dat 108 kilogram aan restafval per persoon. De gemeente haalt vanaf 2018 wekelijks het pmd-afval op, zo is de bedoeling. Ook het ophalen van de gft (groente, fruit en tuinafval) wordt door de gemeente verzorgd en het gemeentebestuur probeert verenigingen te enthousiasmeren om het papier- en kartonafval in te zamelen. Tot die tijd kan het papier en karton en de overige restafvalstromen ook naar de gemeentewerf gebracht worden.

Als de gemeenteraad instemt met het invoeren van diftar, dan krijgen alle inwoners van het voormalige Jacobswoude een nieuwe, gechipte, afvalcontainer. Gekozen kan worden tussen een grotere en een kleinere afvalbak, waarbij het legen van dat kleinere exemplaar ook minder zal kosten. De inwoners van het voormalige Alkemade hebben zo'n container al. Gemeenteraadslid Kelly Straver (SVKB) pleitte voor het plaatsen van 'kroonringen', zodat inwoners daar hun zakken met plastic aan kunnen vastmaken. Wethouder Yvonne Peters wees er op, dat het aanbrengen van die kroonringen in alle dorpskernen 25.000 euro gaat kosten. De raad moet bepalen of het dit geld daar voor over heeft. Inwoners met baby's hebben pech: de vieze luiers moeten in de bak met restafval en dat leidt dus onvermijdelijk tot het later legen van die restafvalbak en dus hogere kosten. Peters liet weten, dat er geen aparte regeling wordt getroffen voor gezinnen met baby's.


Joep Derksen