Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

03 april 2017

Financiële garantie voor succesvolle fusie

LISSE > De scholenfusie tussen PCPO en de Sophia Stichting dreigde op het laatste moment nog te mislukken. Maar dankzij een financiële 'garantstelling' van 650.000 euro door de gemeenten Lisse, Hillegom, Noordwijk en Teylingen kan het fusiefeestje toch doorgaan. Wethouder Adri de Roon (D66) verstrekte dinsdag 21 maart meer informatie.

,,Bij het eerder uitspreken van het voornemen tot de fusie, heeft de Sophia Stichting gezegd, dat ze één aarzelpunt hebben. Dan gaat het om datgene wat de PCPO met zich meebrengt'', begint De Roon. De PCPO had namelijk wel flink gesneden in de eigen organisatie en was daardoor 'wel levensvatbaar, maar niet toekomstbestendig'. Of anders gezegd: de PCPO kan geen bruidsschat meenemen en zo'n financiële buffer zou tussen de 600.000 euro en 700.000 euro hoog moeten zijn. De Sophia Stichting piekert er niet over om de PCPO over te nemen, zonder een gemeentegarantie.

En dus hebben de besturen van de gemeenten waar schoolgebouwen van de beide schoolorganisaties staan, besloten om die gemeentegarantie te geven. Voor Lisse komt het neer op 108.500 euro. Hillegom zegt 87.750 euro toe en voor Noordwijk en Teylingen gaat het om respectievelijk 205.400 euro en 247.650 euro. De garantstelling stopt wel, als de fusieorganisatie in surseance van betaling komt of failliet gaat.

De Roon laat weten, dat ook aan het Ministerie van Onderwijs (OCW) is gevraagd, of zij een duit in het garantiezakje wilde doen. Maar OCW piekert daar niet over. En dus stonden de gemeentebesturen voor de vraag, of de fusie niet door zou gaan (met het gevaar dat de PCPO failliet gaat) of die garantie van 650.000 euro afgeven. Gekozen wordt dus voor de laatste optie. Maar is dit niet oneerlijk ten opzichte van scholen die zelf de broek moeten ophouden, zoals de onafhankelijk opererende Noordwijkse School? Als namelijk een school sluit, kunnen de leerlingen ook naar andere scholen gaan en dat is goed voor de financiën van die scholen, die wél keurig op hun centjes letten.

Van die Noordwijkse School, die al ruim tien jaar bestaat had De Roon nog nooit gehoord. Enigszins ontstemd reageert hij: ,,Het is te simpel en onverantwoord om de PCPO failliet te laten gaan. We hebben de verantwoordelijkheid voor onze inwoners.'' De wethouder vervolgt: ,,Wij kiezen er voor om de garantie wel af te geven. Als PCPO haar keurige prudente beleid de komende jaren blijft voeren, dan hebben ze in 2021 het bufferbedrag van 650.000 euro zelf weer opgebouwd. De garantstelling duurt tot aan dat jaar. Alles wijst er op, dat ze dat nagenoeg gaan halen.''

Hij geeft aan: ,,We hechten enorm aan die fusie, omdat daarmee een heel grote koepel ontstaat en dus heel grote mogelijkheden zijn om te komen tot een nader spreidingsplan van die scholen. De prognose voor leerlingenaantallen laat zien, dat er een behoorlijke daling is van het aantal leerlingen. De Rembrandtschool en Beekbrugschool gaan sluiten. Het is heel belangrijk om te kijken dat de scholen en schoolgebouwen zo goed mogelijk verspreid zijn. Als het in één hand is, is dat makkelijker dan als er twee afzonderlijke stichtingen zijn.'' Met de garantstelling zou volgens de wethouder ook voorkomen worden, dat andere onderwijsinstellingen de PCPO overnemen, waarna de gemeenten ,,zo'n anderhalf miljoen euro'' moeten betalen voor ander onderwijsmateriaal en meubilair. ,,In dat geval zouden wij als gemeente een veelvoud kwijt zijn. Dat ongunstige financiële vooruitzicht was voor ons ook reden.'' Komen er nog meer lijken uit de kast? De Roon: ,,Voor zover wij weten niet. Het zou me verbazen. Dit is een grote hobbel. Als we die kunnen wegnemen, zou het me verbazen als die fusie niet doorgaat.''


Joep Derksen