Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 23.000, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

19 april 2017

Fusiegesprekken bedreigen coalitie

NOORDWIJK > Een scheuring dreigt tussen de coalitiepartijen. Het kan er zelfs toe leiden, dat LSNZ (Lijst Salman Noordwijk Zelfstandig) uit het college stapt. Desgevraagd sluit wethouder Dennis Salman (LSNZ) niets uit, als Puur Noordwijk stappen onderneemt om Noordwijk te laten fuseren met Noordwijkerhout: ,,Daar heb ik nog niet over nagedacht. We moeten zien hoe de zaken zich ontwikkelen.''

Op 20 april neemt de gemeenteraad een principebesluit over de 'herindeling' van de beide gemeenten. In de drie maanden daarna wordt onderzocht of Noordwijk zelfstandig kan blijven als Noordwijkerhout door een 'njet' in de armen gedreven wordt van de HLT-gemeenten (Hillegom, Lisse, Teylingen). Maar als Noordwijk wel Noordwijkerhout gaat annexeren, dan moet duidelijk worden welke gevolgen dat heeft voor de financiën: nu heeft Noordwijk nog een forse reserve van meer dan 92 miljoen euro, mede dankzij de parkeerinkomsten. De vraag is, hoeveel van die reserves door Noordwijkerhout opgeslokt worden. Op 6 juli neemt de gemeenteraad vervolgens een definitief besluit over de vraag of Noordwijk gaat fuseren met Noordwijkerhout. Of niet.

Uit een gemeentelijk bericht komt naar voren, dat de verschillende coalitiepartijen recht tegenover elkaar staan over de fusiegesprekken met Noordwijkerhout. ,,Wethouder Salman is er van overtuigd dat een bestuurlijke fusie niet in het belang van Noordwijk is en neemt daarom een minderheidsstandpunt in op dit advies.'' Salman is daarom de enige roepende in de bestuurlijke woestijn, waar het gaat om het behoud van zelfstandigheid voor Noordwijk. Zijn partij vraagt zich ook af: ,,Wordt Noordwijk een fusie in gemoffeld om de problemen van Noordwijkerhout op te lossen? Noordwijk moet zich richten op verbetering en intensivering van samenwerking, zónder dat dit een opmaat is of lijkt te zijn naar een fusie.''

LSNZ pleit er dan ook voor, dat de inwoners zelf hun mening mogen geven over een fusie met één of meer van de Bollenstreekgemeenten. En als de inwoners 'Nee!' zeggen, dan heeft de gemeenteraad zich daar gewoon aan te houden, aldus LSNZ. De partij roept de inwoners op: ,,Laat de Noordwijkse bestuurders Noordwijk niet weggeven. Fusie is uitholling van de democratie; terwijl het wereldnieuws dagelijks aantoont dat juist aan versterking van de democratie moet worden gewerkt! Je schiet financieel niets op met een herindeling; de uitgaven dalen niet en de voorzieningen worden niet beter. Noordwijk moet samenwerken met die gemeente of gemeenten die de grootste toegevoegde waarde levert voor Noordwijk én onze inwoners! Samen en toch apart.''

Contact is gezocht met fractievoorzitter Taetske Visser en wethouder Gerben van Duin, beide van Puur Noordwijk. Bij het ter perse gaan van de krant hadden ze nog niet gereageerd. Maar nog altijd staat op de website van Puur Noordwijk: ,,Dichtbij en zelfstandig. Noordwijk blijft zelfstandig. Met een eigen, unieke identiteit. Bewonerscultuur staat voorop. Gemeenteraad en bestuur blijven lokaal zeer betrokken. We werken binnen de Duin- en Bollenstreek samen. Katwijk is onze strategische samenwerkingsparter, onder andere om de gemeentelijke dienstverlening beter en goedkoper te organiseren. Geen fusie dus, wel maximaal samenwerken!''

Het college van burgemeester en wethouders laat in een bericht weten, dat het college adviseert om eerst een onderzoek uit te voeren naar ,,de kracht van Noordwijk als zelfstandige gemeente, de financiële positie van de nieuw te vormen gemeente alsmede de mogelijkheid van aansluiting van Noordwijkerhout bij onze 7 sterren ambities.'' Op 6 juli van dit jaar moet een definitief besluit genomen worden over de 'herindeling' van Noordwijk en Noordwijkerhout. Het is duidelijk hoe alle wethouders én de burgemeester er in staan: ,,Wethouder Salman is er van overtuigd dat een bestuurlijke fusie niet in het belang van Noordwijk is en neemt daarom een minderheidsstandpunt in op dit advies.''


Joep Derksen