Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.700, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

12 april 2017

Klimaat onder kascondities

Bloemen telen in Ecuador wordt gedaan onder kassen, die geen adequate milieutechnische controle aanhouden; ze dienen slechts om het gewas te beschermen tegen wind, regen, hagel, overmatige straling, stof, mist et cetera.

Het is belangrijk dat de factoren die de ontwikkeling van het gewas aantasten, zo veel mogelijk binnen de ideale parameters worden gehouden. Dit artikel geeft verschillende werkwijzes weer, die kwekers in staat stelt om het klimaat waarin het gewas groeit, wordt verbeterd. Het artikel was geschreven, gebaseerd op een trainingsles gegeven op de Floriculture school, geleid door engineer José Manuel Manzanares, adviseur voor verschillende kwekerijen in Ecuador.

Welke factoren moeten overwogen worden bij kweken in kassen?

 • Temperatuur
 • Luchtvochtigheid
 • Licht – straling – UV
 • CO2
 • Luchtbeweging
 • Interactie tussen deze factoren

Hoe tasten deze factoren het gewas aan?

Al deze factoren hebben een directe invloed op de processen van de plant, zoals fotosynthese, ademhaling, toename van reserves, ontwikkeling van het wortelsysteem en metabolische processen. Dit betekent dat in een ongunstige omgeving het gewas problemen toont, waaronder:

 • Temperatuurstress (hoog/laag)
 • Fysiologische ontregeling
 • Verandering in de hormonale balans
 • Gunstige omgeving voor de ontwikkeling van ongedierte
 • Laag percentage van relatieve luchtvochtigheid
 • Vermindering van CO2 (verminderde productie)
 • Foto-ademhaling (verminderde fotosynthese)

De intensiteit van de problemen, waar gewas mee te maken krijgt, kunnen verschillen naar gelang de variaties. Er zijn roosvariaties die gevoeliger zijn voor temperatuurveranderingen; iedere rozenkweker moet er achter komen welke temperaturen het meest geschikt zijn en deze temperaturen moeten goed gemanaged worden. Hiervoor moet periodiek gemonitord worden, zodat tijdig beslissingen genomen kunnen worden.
Temperatuurstijging in knoppen:
Het plaatsen van papieren zakken over de knoppen verhoogt de temperatuur rondom de knop met 2⁰C, vermindert de UV-straling en vermindert de lichtintensiteit. Maar deze handelwijze kan problemen opleveren, zoals het niet kunnen vinden van het juiste snijpunt; hierdoor stijgt de noodzaak voor arbeid, problemen bij uitstapjes (als de zakken hergebruikt worden0 en bijkomende kosten van de zak.
Verwarming:
Voorkomt plotseling afkoelen en houdt de optimale temperatuur intact, vermindert de relatieve luchtvochtigheid en daarom daalt ook de aanwezigheid van ziektes zoals schimmel en botrytis.
Er zijn verschillende manieren om een kas te verwarmen, waaronder verwarming door heet water via pijpen op de grond of in de vegetatieve zone. Dit soort verwarming is erg efficiënt in het voorkomen van het risico op de ziektes, zoals hierboven omschreven.
Hormonale balans en stimulering:
De hormonale activiteit van een plant varieert, al naar gelang de temperatuurschommelingen. Het is raadzaam om het gebruik van synthetische hormen te vermijden. Hormonen moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden.
Ventilatie
Volgens Ferrer en Salvador, moet 1/6de vanhet oppervlak van een kas gebruikt worden voor ventilatie. Het gordijnensysteem is een goede optie, vanwege onder meer de volgende redenen:
 • Het behoudt een frisse en luchtige atmosfeer voor het gewas om zich onder optimale omstandigheden te ontwikkelen
 • Het vermindert het percentage van relatieve luchtvochtigheid en vermindert het risico op ziektes
Het wordt aanbevolen om twee gordijnen op te hangen: een hoog gordijn voor de ventilatie en een laag gordijn als windvanger.
Geschreven door: Maria Fernanda Chauca

Vertaald door: Joep Derksen