Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 22.600, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

25 april 2017

Raad gooit zelfstandigheid Noordwijk te grabbel

NOORDWIJK > De gemeenteraad ging donderdag 20 april met een grote meerderheid akkoord om in principe 'Ja' te zeggen tegen een fusie met Noordwijkerhout. Wel moet het gemeentebestuur nog een aantal vragen beantwoorden over onder meer de financiële consequenties én willen de politieke partijen in de maand juni nog in gesprek met de inwoners over de voor- en nadelen van zo'n fusie. Maar als hier geen schokkende, nieuwe ontwikkelingen uitkomen, houden Noordwijk en Noordwijkerhout als zelfstandige gemeenten op te bestaan.

Fractievoorzitter Taetske Visser (Puur Noordwijk) pleitte er voor, dat de naam Noordwijk wel in ere wordt gehouden: heel Noordwijkerhout heet dan opeens 'Noordwijk'. Maar het is nog onzeker of deze wens ook in vervulling gaat. Haar partij ging er mee akkoord dat Noordwijk 'in beginsel' op 1 januari 2019 overgaat tot herindeling met Noordwijkerhout. Wel dienden meerdere partijen een motie in, waarin werd opgeroepen dat in de maand juni gesproken moet worden met de inwoners over wat de gevolgen zijn van wel of niet fuseren met de kleinere en armlastige buurgemeente.

Fractievoorzitter Theo Alkemade (CDA) liet weten, dat zijn partij voorstander is van een gemeentelijke fusie. ,,We moeten krachtiger zijn in de regio. Op de lange termijn komen veel taken van de rijksoverheid op ons af.''

De enige partij die zich faliekant tegen een fusie met Noordwijkerhout uitsprak, was LSNZ. De felste woorden kwamen dit keer niet van fractievoorzitter Peter van Bockhove, maar van gemeenteraadslid Janine Passchier: ,,Een ja is definitief; er is dan geen weg meer terug. Het vertrouwen van inwoners neemt af in een gefuseerde gemeente. Een fusie is als een rupsje nooit genoeg: na de fusie zijn we nog steeds een gemeente met minder inwoners dan Katwijk en HLT. (Hillegom, Lisse, Teylingen, JD). Daarna komt de vraag weer op: moeten we met HLT fuseren? Ik snap niet waarom door onze eigen gemeentebestuurders hierop wordt aangestuurd. Noordwijkerhout wil een fusie op basis van gelijkwaardigheid, maar ze tellen 10.000 inwoners minder, zijn kleiner in omvang, ze hebben veel minder reserves en het ambtelijke apparaat kan de uitdagingen het hoofd niet bieden. Neem geen overhaaste beslissingen, maar laat de Noordwijker hier zelf over stemmen (tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van woensdag 21 maart 2018, JD).''

Maar LSNZ was een roepende in de bestuurlijke woestijn. Fractievorzitter Roberto ter Hark (VVD) was kort in zijn reactie: ,,Als de belangen van de Noordwijkers beter worden gediend door een fusie met Noordwijkerhout, moeten we dat niet nalaten. Ik denk dat Noordwijk altijd Noordwijk blijft.'' Fractievoorzitter Louis Koppel (PvdA/GroenLinks) hield het vooralsnog bij een 'ja, mits'. Maar zijn collega Koen van Asten (D66) stelde: ,,Als je snel wilt gaan, ga dan alleen. Als je ver wilt gaan, ga dan samen. De samensmelting zorgt voor dat we ver kunnen gaan. Hoe groter een gemeente is, hoe meer ze voor elkaar kan krijgen bij bedrijven, buurgemeenten en andere overheden.''

Met 15 stemmen voor en 4 tegen stemde een grote raadsmeerderheid 'in principe' in met het laten opgaan van Noordwijk in een fusie met gemeentebroertje Noordwijkerhout.


Joep Derksen